داوران

  • داوران محترم، لطفا مقالات داوری شده را به ایمیل reviews@publons.com ارسال کنید. برای کسب راهنمایی جهت ثبت نام در publons روی لینک کلیک کنید.

 

  • برخی از اساتید دانشگاهی و صاحبنظرانی که به عنوان داور با نشریه پژوهشنامه رسانه بین الملل، همکاری کرده اند:

دکتر هادی آجیلی/ دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر احمد بخشی/ دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند

حسن بهشتی‌پور/ کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل راهبردی بین المللی

دکتر ابوالفضل علمایی‌فر/ عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل

دکتر اسماعیل سعدی‌پور/ استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر جعفر حق‌پناه/ استادیار پژوهشکده مطالعات راهبردی

دکتر جواد براتی/ عضو هیئت علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

دکتر احمد کاظمی/ دکترای حقوق بین الملل عمومی و پژوهشگر ارشد مسائل قفقاز و ترکیه

دکتر جهانگیر کرمی/ دانشیار گروه مطالعات روسیه در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

دکتر حسن عابدینی/ پژوهشگر ارشد رسانه

دکتر حسین رویوران/ پژوهشگر مسائل منطقه غرب آسیا

دکتر حمیدرضا عزیزی/ استادیار گروه سیاست جهانی و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی

دکتر داریوش صفرنژاد/ دکترای مطالعات امنیت ملی و پژوهشگر ارشد مسائل قفقاز و ترکیه

دکتر رضا موسی‌زاده/ استاد حقوق بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

دکتر زینب قاسمی‌طاری/ استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

دکتر سیداحمد سادات/ مدرس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

دکتر سیدبشیر حسینی/ استادیار دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه صداوسیما

دکتر سیدرضا صدرالحسینی/ پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا

دکتر سیدرضا میرطاهر/ پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل اروپا و آمریکا

دکتر عبدالله بیچرانلو/ استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دکتر علی‌اکبر رزمجو/ استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

دکتر علی‌محمد صالحی/ مدیر شبکه االعالم معاونت برون مرزی صداوسیما

دکتر فربود شکوهی/ پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل رسانه

دکتر مجتبی مقصودی/ دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر محسن شریعتی‌نیا/ استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

دکتر نوذر شفیعی/ دانشیار روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

دکتر ویدا همراز/ استادیار گروه رادیو دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما

دکتر هادی دولت‌آبادی/ استادیار گروه مطالعات فرانسه دانشکده مطالعات جهان در دانشگاه تهران

دکتر ماندانا تیشه یار/ استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر امید جهانشاهی فرد/ پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل رسانه

دکتر محمد حسین رمضانی قوام آبادی/ دانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر طاهر روشندل اربطانی/ استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

دکتر جمیله سقای بی ریا/ استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

دکتر حسن مجیدی/ دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر محمدقلی میناوند/ دانشیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

دکتر داود نعمتی انارکی/دانشیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

دکتر رضا واعظی/ عضو هیئت علمی داخلی دانشگاه صداوسیما

دکتر کیومرث یزدان پناه/ دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

دکتر سیدصادق مرکبی/ استادیار دانشگاه صداوسیما

دکتر رامین شمسایی نیا/ استادیار دانشگاه صداوسیما

دکتر رحمت حاجی‌مینه/ استادیار دانشگاه آزاد

دکتر حسین حسنی/ استادیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

دکتر محمد‌رضا دهشیری/ استاد دانشکده روابط بین الملل

دکتر مجید روحی‌دهبنه/ استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی رشت

دکتر پیام زین‌العابدینی/ استادیار دانشگاه سوره

دکتر رامتین شهبازی/ استادیار دانشگاه سوره

دکتر شیوا علیزاده/ استادیار دانشگاه تهران

دکتر امیر ساجدی/ دانشیار دانشگاه آزاد

دکتر احمد جانسیز/ دانشیار دانشگاه گیلان

دکتر مهدی هدایتی‌شهیدانی/ استادیار دانشگاه گیلان

دکتر محسن شاکری نژاد/ استادیار دانشگاه صداوسیما

دکتر حاکم قاسمی/ دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین 

دکتر حسام الدین لسانی/ دانشیار دانشگاه حضرت معصومه (س) قم

دکتر محمدرضا برزویی/ استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر سیدوحید عقیلی/ دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد تهران مرکزی

 

فرم ارزیابی مقاله

ردیف

معیار

توضیحات

امتیاز

حداکثر امتیاز

1

تناسب عنوان و چکیده با محتوای مقاله و محورهای موضوعی نشریه

 

 

5

2

کیفیت طرح مقدمه

 

 

10

3

غنا و نوآوری پیشینه پژوهشی و مبانی نظری و ارتباط منطقی آنها با سایر بخش‌ها

 

 

10

4

روش شناسی و نظام مندی

 

 

10

5

تحلیل راهبردی مسئله،  تجزیه و تحلیل داده‌ها و تبیین شاخص های رویکردی و رفتاری بازیگران

 

 

15

6

بازنمایی رسانه ای پدیده مورد مطالعه در رسانه های برون مرزی ایران یا رسانه های رقیب

 

 

10

7

بحث و نتیجه‌گیری

 

 

10

8

داشتن رویکرد رسانه ای در کل مقاله و دستیابی به یافته‌های کاربردی برای دستگاه دیپلماسی عمومی کشور به ویژه رسانه‌های

برون‌مرزی صداوسیما

 

 

10

9

رعایت قواعد علمی نگارش

 

 

10

10

اعتبار منابع و مأخذ

 

 

10

جمع امتیازها

 

 

100