دوفصلنامه «پژوهشنامه رسانه ‌بین‌الملل» مؤفق به کسب رتبه علمی «ب» از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد

دوفصلنامه «پژوهشنامه رسانه ‌بین‌الملل» مؤفق به کسب رتبه علمی «ب» از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد

دوفصلنامه «پژوهشنامه رسانه ‌بین‌الملل»، پس از بررسی‌های «کمیسیون بررسی نشریات علمی» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) حائز رتبه علمی «ب» گردید.

بر اساس گواهی اعتبار علمی صادره از «کمیسیون بررسی نشریات علمی» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رتبه علمی «ب» از شماره چهار نشریه «پژوهشنامه رسانه بین‌الملل» (سال 1398) احتساب می‌گردد.

«پژوهشنامه رسانه بین‌الملل» نخستین نشریه علمی معاونت برون‌مرزی صداوسیما است. این نشریه، از سال 1395 پس از کسب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به‌‌منظور تقویت تولید فکر و ترویج مطالعات راهبردی در عرصه‌های دیپلماسی (رسانه‌ای، فرهنگی، سایبری، حقوقی و هنری)، ارتباطات سیاسی، مدیریت رسانه، مطالعات رادیوها و تلویزیون‌های بین‌المللی، روابط و حقوق بین‌الملل به‌طور مستمر، منتشر می‌شود. هیئت تحریریه و مشاوران این نشریه میان‌رشته‌ای، ترکیبی از اساتید برجسته حوزه‌های ارتباطات، مدیریت رسانه، روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل است.

همچنین گروه علمی- اجرایی آن شامل دکتر پیمان جبلّی، رئیس سازمان صداوسیما و مدیر مسئول، دکتر احمد کاظمی، مدیر پژوهش های کاربردی برون مرزی و جانشین مدیر مسئول، دکتر محمدقلی میناوند، سردبیر و محمود ترابی اقدم، مدیر داخلی نشریه است. با اهتمامی که گروه اجرایی- علمی نشریه برای انتشار مقالات علمی- پژوهشی فاخر داشتند، سالنامه «پژوهشنامه رسانه بین‌الملل» از سال 1399 تبدیل به دوفصلنامه گردید و مؤفق به کسب رتبه علمی «ب» شد.

این نشریه میان‌رشته‌ای، از طریق سامانه تخصصی به نشانی imrl.arc.irib.ir به تأمین، داوری و انتشار آن دسته از مقالات علمی و بدیع که برای رسانه‌های شنیداری، دیداری و مجازی برون‌مرزی صداوسیما کاربرد دارند، می‌پردازد.

معاونت برون‌مرزی، اولین معاونت در میان معاونت‌های صداوسیما می‌باشد که مؤفق به انتشار نشریه با رتبه علمی ب شده است. این نشریه، توسط واحد پژوهش‌های کاربردی معاونت برون‌مرزی صداوسیما به آدرس سایت اینترنتی arc.irib.ir منتشر می‌شود.