انتشار چهارمین شماره دوفصلنامه «پژوهشنامه رسانه بین‌الملل» توسط پژوهش های کاربردی برون مرزی صداوسیما

چهارمین شماره دوفصلنامه علمی و میان‌رشته‌ای «پژوهشنامه رسانه بین‌الملل» در 348 صفحه و مشتمل بر دوازده مقاله علمی پژوهشی منتشر شد.

بر اساس این گزارش، پژوهشنامه رسانه بین‌الملل، نخستین نشریه علمی معاونت برون‌مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که توسط واحد پژوهش‌های کاربردی منتشر می شود.

در چهارمین شماره پژوهشنامه رسانه بین الملل به تعدادی از تحولات مهم منطقه ای و بین المللی مرتبط با فعالیت رسانه های برون مرزی پرداخته شده است.

عناوین مقالات چهارمین شماره «پژوهشنامه رسانه بین‌الملل» عبارتند از:

«جنبش جلیقه‌زردها در فرانسه؛ زمینه‌ها، روندها، پیامدها و پیشنهادهای رسانه‌ای»، «تبعیض نژادی در آمریکا در دوره ریاست جمهوری ترامپ؛ علل، زمینه‌ها و ارائه راهبردهای تبلیغی»، «بایسته‌های همکاری مطلوب رسانه‌ای میان کشورهای فارسی‌زبان»، «استفاده ابزاری امریکا از دلار؛ اهداف، پیامدها، واکنش‌ها و ارائه رویکردهای رسانه‌ای»، «جنایات بین‌المللی عربستان سعودی در یمن و چگونگی نقش‌آفرینی دیوان بین‌المللی کیفری (با تأکید بر رسالت رسانه‌های برون‌مرزی)»، «راهبردهای مطلوب تولیدات نمایشی برای مخاطبان بین‌المللی در برون‌مرزی صداوسیما»، «مقایسه نحوه پوشش اخبار خروج امریکا از برجام در وب‌سایت‌های پرس‌تی‌وی و سی‌ان‌ان»، «رویکرد ترامپ به حقوق بین‌الملل محیط ‌زیست و پیشنهادهای رسانه‌ای»، «چشم‌انداز مذاکرات امریکا و کره شمالی در دوره ترامپ تا انتخابات 2020 امریکا (با تأکید بر رویکردهای رسانه‌ای)»، «نقش رسانه‌های برون‌مرزی در پیشبرد دیپلماسی گردشگری جمهوری اسلامی ‌ایران»، «کارکردها و چالش‌های منطقه آزاد چابهار در ایجاد همگرایی منطقه‌ای و توصیه‌هایی برای پوشش رسانه‌ای»، «وضعیت کارگران جنوب شرق آسیا در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (با تأکید بر توصیه‌های رسانه‌ای)».

تحلیل راهبردی موضوع و تبیین مبانی نظری آن، تبیین شاخص های رویکردی و رفتاری بازیگران، سناریوهای محتمل درباره موضوع و پیشنهادهای رسانه ای برای دستگاه دیپلماسی عمومی کشور با محوریت برون مرزی صدا و سیما ارکان اصلی مقاله های علمی و پژوهشی مذکور را تشکیل می دهند.

پژوهشنامه رسانه بین الملل با هدف تقویت تعاملات با مراکز دانشگاهی و استفاده از پتانسیل های آنها در آینده پژوهی رسانه ای، ترویج مطالعات راهبردی – رسانه ای در مطالعات منطقه ای و جهانی، تقویت تولید فکر در زمینه مباحث دیپلماسی عمومی و جنگ نرم، ترویج مطالعات راهبردی در عرصه‌های ارتباطات، مدیریت رسانه، روابط و حقوق بین‌الملل بویژه با محوریت دیپلماسی رسانه‌ای منتشر می شود.

تعدادی از اساتید برجسته حوزه ارتباطات، علوم سیاسی، روابط بین الملل و حقوق بین الملل در دانشگاه های تراز اول کشور و همچنین پژوهشگران و صاحبنظران برجسته رسانه عضو هیئت تحریریه و مشاوران علمی پژوهشنامه رسانه بین الملل هستند. همچنین گروه اجرایی آن شامل دکتر پیمان جبلّی، معاون برون مرزی و مدیر مسئول، دکتر احمد کاظمی، مدیر پژوهش های کاربردی برون مرزی و جانشین مدیر مسئول، دکتر محمدقلی میناوند، سردبیر و محمود ترابی اقدم، مدیر داخلی نشریه است.

آرشیو مقالات این نشریه علمی از پایگاه اختصاصی آن به نشانی http://imrl.arc.irib.ir و همچنین سایت پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی به آدرس http://arc.irib.ir/ قابل دسترسی است.

پژوهشگران برای ارسال مقالات در موضوعات مرتبط با پژوهشنامه و طی فرایند داوری می توانند به سایت های مذکور مراجعه نمایند.