اصول اخلاقی انتشار مقاله

1. مقالات باید حاصل کار پژوهشی و علمی نویسنده یا نویسندگان و در زمینه تخصصی نشریه باشند.

2. نویسنده لازم است از هرگونه سرقت علمی پرهیز کند و به طور جدی اصول و قواعد کار علمی در زمینه پژوهش را رعایت کند.  

3. هنگام ارسال مقاله توسط نویسنده، نباید مقاله یا بخشی از آن در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور به طور هم‏زمان در جریال داوری و یا چاپ باشد.  

4. نویسنده یا نویسندگان معتقد به منافع و امنیت ملی باشند و الزامات آن را در کار پژوهشی خود رعایت کنند.

5. مسؤلیت صحت محتوای مقالات به عهده نویسندگان است و دوفصلنامه پژوهشنامه رسانه بین الملل در این زمینه هیچگونه مسئولیتی بر عهده ندارد.

6. نشریه در ویرایش، تلخیص یا اصلاح علمی مقاله‏ های دریافتی آزاد است.

7. دست ‏اندرکاران نشریه متعهد به بررسی بی‏ طرفانه مقالات هستند و هیچ‏ گونه تبعیضی در مراحل مختلف دریافت و ارزیابی مقالات اعمال نمی‏ کنند.

8. فصلنامه برای هیچ شخص یا مقاله ‏ای امتیاز ویژه قائل نیست و صرفاً بر اساس اصول و معیارهای علمی، اقدام به بررسی مقالات می‏ کند.

9. داوران متعهد به ارزیابی بی‏‌طرفانه مقالات هستند و تنها بر اساس معیارهای علمی و حرفه ‏ای، مقالات را بررسی و ارزیابی می‏ کنند. 

10. در زمینه اخلاق نشر، فصلنامه مطالعات هنر اسلامی از آخرین بیانیه کمیته نشر (COPE) پیروی می‏‌کند. مشروح اصول کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) در ادرس مقابل قابل مشاهده است: https://publicationethics.org/about/guide

 

11. تضاد منافع 

تضاد منافع هنگامی وجود دارد که قضاوت حرفه ای در رابطه با منافع اولیه (اعتبار پژوهش) تحت تاثیر منافعی ثانویه قرار گیرد.
ویراستاران و داوران نیز ملزم به اعلام هر گونه تضاد منافع هستند و اگر تضاد منافعی وجود داشته باشد از روند داوری مطالعه حذف خواهند شد. 
تضاد منافع می تواند مالی، غیر مالی، حرفه ای، و یا شخصی باشد. تضاد منافع می تواند در رابطه با یک سازمان یا یک فرد بوجود آیند.

فرم تعارض منافع

 

12. استناد

مقالات علمی (پژوهشی و غیر پژوهشی) باید متون مناسب و مرتبطی در حمایت از ادعاهای ارائه شده در مقاله داشته باشند. خود استنادی بیش از حد و نامناسب و یا تلاش هماهنگ میان نویسندگان مختلف تا به طور کلی به خود استناد کنند شدیدا نامناسب است.

نویسندگان باید هنگام آماده سازی مقاله خود دستورالعمل های زیر را در نظر بگیرید:

- هر مطلبی در مقاله که به اطلاعات منابع خارجی متکی اند باید استناد کنند. (به این معنی که ایده ها و یا یافته های خود نویسنده و یا دانش عمومی نباشد)

- نویسندگان نباید به اقتباس های اثر اصلی استناد کنند. برای مثال، آنها باید از مقاله اصلی به جای یک مقاله مروری که به نقل از مقاله اصلی نقل کرده مراجعه و استناد کنند.

- نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که استنادشان دقیق است (یعنی باید مطمئن باشند که نقل قولشان از اظهارات شان در مقاله حمایت میکند و نباید کار دیگری را که از نظر نویسنده حمایت نکند، با استناد به آن نادرست جلوه دهند).

- نویسندگان نباید منابعی را که مطالعه نکرده اند مورد استناد قرار دهند.

- نویسندگان ترجیحا نباید به انتشارات خود و یا دوستان، همکاران، و موسسات خود استناد کنند.

- نویسندگان نباید تنها به مقالات یک کشور استناد کنند.

- نویسندگان نباید برای اثبات یک نکته از تعداد بیشماری استناد از چند منبع محدود استفاده کنند.

 

13. بازنویسی متن (سرقت علمی از خود)

نویسندگان باید بدانند که تکرار متنی از انتشارات قبلی خود بازنویسی متن محسوب شده (همچنین سرقت ادبی از خود نامیده می شود) و در برخی موارد غیر قابل قبول در نظر گرفته می شود. هنگامی که کپی از انتشارات قبلی خود نویسندگان لازم و یا غیر قابل اجتناب باشد، باید همیشه به طور شفاف گزارش شود و به درستی با شرایط کپی رایت سازگار باشد. اگر مقاله ارسالی شامل متنی است که در جاهای دیگر منتشر شده است، نویسندگان باید در نامه همراه (cover letter) این موضوع را به سردبیران ژورنال اطلاع دهند.

 

14. داوری همتا (Peer review) و ناشناس
همه مقالات علمی بصورت کامل تحت یک فرایند داوری همتا قرار می گیرند. این بررسی معمولا شامل بررسی توسط دو داور همتا به لحاظ علمی است. پژوهشنامه رسانه بنی الملل از یک رویه دو سو ناشناس برای داوری استفاده می کنند. درواقع هم نویسندگان و هم داوران ناشناس باقی می مانند. نویسندگان در صورت تمایل می توانند داوران بالقوه ای را پیشنهاد دهند؛ با این حال، تصمیم گیری در این مورد در اختیار سردبیر است. دست اندرکاران نشریه با همه مقالات ارسالی به طور محرمانه رفتار خواهند کرد. داوران نیز ملزم اند با مقالات ارسالی به طور محرمانه رفتار کنند. 

 

15. گزارش دزدی ادبی و علمی

تمامی مقالات در نشریه قبل از انتشار مورد بررسی قرار می گیرند و اگر سرقت ادبی مشاهده شود از دستورالعمل COPE پیروی خواهیم کرد.
موارد دزدی ادبی عبارتند از موارد زیر اما محدود به آنها نیست:
- کپی کردن  مستقیم متن از منابع دیگر
- کپی کردن ایده ها، تصاویر، و یا داده ها از منابع دیگر
- استفاده مجدد از متن انتشارات قبلی خود
- استفاده از یک ایده از منبع دیگری با کمی تغییر زبانی
 اگر سرقت ادبی در طول فرآیند داوری همتا تشخیص داده شود، مقاله ارسالی رد می شود. اگر سرقت ادبی پس از انتشار تشخیص داده شود، حق صدور یک اصلاحیه و یا سلب اعتبار مقاله را برای خود محفوظ می داریم. ما همچنین این حق را برای خود محفوظ می دانیم که به موسسات نویسندگان در مورد سرقت ادبی چه قبل و چه بعد از انتشار اطلاع دهیم.