درباره نشریه

دو فصلنامه «پژوهشنامه رسانه بین‌الملل» از سال 1395 به ‌منظور تقویت تولید فکر در زمینه های دیپلماسی عمومی، فرهنگی و رسانه‌ای؛ ترویج مطالعات راهبردی در عرصه‌های ارتباطات، مدیریت رسانه، مطالعات رادیو و تلویزیون های بین المللی، روابط و حقوق بین‌الملل به‌ویژه با محوریت قدرت نرم؛ بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی جهت ارائه پیشنهادهای رسانه‌ای برای رسانه های برون مرزی صداوسیما به طور مستمر در حال تهیه و انتشار است. مقالاتی که در این نشریه میان رشته‌ای منتشر می‌شود، عمدتاً ترکیبی از مباحث ‌رسانه‌ای و روابط و حقوق بین‌الملل است.