دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 5، شهریور 1399، صفحه 11-298 
تحلیل بازنمایی سیل بهار 2019 در ایران در رسانه‌های بیگانه عربی

صفحه 231-257

سید ابوذر خوش بیان؛ محمد شهبازی‌سلطانی؛ مهدی محسنی


تحلیل وضعیت «اکوسیستم ارتباطی» عراق

صفحه 281-298

هادی غیاثی فتح‌آبادی؛ محمدرضا برزویی