نقش اخبار جعلی رسانه‌ها در عملکرد دیوان بین‌المللی کیفری با تأکید بر پرونده کنیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

10.22034/imrl.2022.160965

چکیده

دیوان بین‌المللی کیفری به‌عنوان مهمترین مرجع قضایی بین‌المللی برای محاکمه جنایت‌کاران بین‌المللی محسوب می ­شود. این دیوان که حدود دو دهه از عمر آن می ­گذرد برای شناسایی توسط جامعه بین‌المللی و مردم جهان نیازمند استفاده از رسانه­ های ارتباط جمعی است. این در حالی است که نقش رسانه­ ها در شناسایی دیوان مزبور حکم شمشیر دو لبه دارد چراکه از یک‌ سو عملکرد مناسب رسانه­ ها می ­تواند در افزایش مشروعیت بین‌المللی این نهاد قضایی مؤثر باشد اما از سوی دیگر عملکرد نامناسب رسانه ­ها در قالب پخش اخبار دروغین در مورد این دیوان می ­تواند دستاوردهای این محکمه را که مدیون دهه ­ها تلاش برای تشکیل چنین محکمه ­ای بوده است، از بین ببرد. هدف این مقاله بررسی نقش اخبار جعلی و دروغین منتشر شده در رسانه ­ها بر عملکرد دیوان بین‌المللی کیفری با تأکید بر پرونده دولت کنیا در این دیوان است. نگارنده در این مقاله سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که آیا رسانه ­ها و نشر اطلاعات جعلی توسط آنها می­تواند بر عملکرد دیوان بین‌المللی کیفری تأثیرگذار باشد و آیا راهکارهایی برای خنثی نمودن نقش رسانه­ های منتشر کننده اطلاعات جعلی بر عملکرد دیوان بین‌المللی کیفری وجود دارد یا خیر؟ روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع ­آوری اطلاعات، کتابخانه­ ای- اسنادی است. یافته­ های این پژوهش نشان می­ دهد که انتشار اخبار جعلی توسط رسانه ­ها می ­تواند بر عملکرد دیوان کیفری بین ­المللی تأثیر منفی داشته باشد ولی اگر دیوان سیاست رسانه ­ای باز و شفافی اتخاذ کند می ­تواند نقش اخبار جعلی را بر عملکرد خود خنثی کند و مانع کاهش اعتبار خود نزد افکار عمومی بین ­المللی شود. در نهایت هم پیشنهادهایی برای رسانه­ های برون‌مرزی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Media Fake News in the Functioning of the International Criminal Court with an Emphasis on the Kenya Case

نویسنده [English]

  • Seyed Hesamoddin Lesani
Associated Professor, Department of Law, Hazrat-e-Masoumeh University, Qom, Iran
چکیده [English]

The International Criminal Court (ICC) is the most important international judicial body for the trial of international criminals. This court, which has been around for two decades, needs to use the mass media to be recognized by the international community and the people of the world. The role of the media in identifying the aforementioned court is a double-edged sword; Because, on the one hand, the proper functioning of the media can be effective in increasing the international legitimacy of this judicial body but on the other hand, the inappropriate performance of the media in the form of spreading false news about this court can destroy the achievements of this court, which is owed to decades of efforts to establish such a court. The purpose of this article is to examine the role of fake and false news published in the media on the performance of the ICC, emphasizing the Kenyan government's case in this court. In this article, the author tries to answer the question whether the media and the publication of fake information by them can affect the performance of the ICC and are there solutions to neutralize the role of the media that publishes fake news? The research method in this article is descriptive-analytical and the method of collecting information is library-documentary. The findings of this research show that the publication of fake news by the media can have a negative effect on the performance of the ICC but if the court adopts an open and transparent media policy, it can neutralize the role of fake news on its performance and prevent its credibility in the eyes of international public opinion. Finally, suggestions have been made for the international media of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Criminal Court (ICC)
  • International Media
  • Social Media
  • Fake News
  • Kenya
A) Books
Benkler,  Yochai; Faris,  Robert; Roberts,  Hal (2018), Network Propaganda: Manipulation,  Disinformation, and Radicalization in American Politics, Oxford University Press
William A. Schabas and Giulia Pecorella (2015)” Article 12: Preconditions to the exercise of jurisdiction” in Otto Triffterer and Kai Ambos, The Rome Statute of International Criminal Court:  A Commentary (Beck/Hart Publication, The Hague)
B) Articles
Aloyo Eamon,  Dancy Geoff,  Dutton Yvonne (2022), ”Retributive or reparative justice? Explaining post-conflict preferences in Kenya”, Journal of Peace Research, pp. 1-16
Geoffrey Lugano (2017), “Counter-Shaming the International Criminal Court’s Intervention as Neocolonial:  Lessons from Kenya”, International Journal of Transitional Justice, Vol. 11, pp. 9-29
Koenig Alexa (2019), ‘‘Half the Truth is Often a Great Lie’’:  Deep Fakes, Open Source Information, and International Criminal Law’, American Journal of International Law, Vol. 113, pp. 250-255
Lekalake Rorisang and Buchanan-Clarke Stephen (2013), ”Support for the International Criminal Court in Africa:  Evidence from Kenya”, Afro Barometer, pp. 1-19
Ochs Sara L, (2021), “Propaganda Warfare on the International Criminal Court”, The Michigan Journal of International Law, Vol. 42, pp. 580-632
Rukooko Archangel Byaruhanga and Silvermann Jon (2019), “The International Criminal Court and Africa:  A fractious relationship”, African Human Rights Law Journal, Vol. 19, pp. 85-104
C) Internet Sources
Human Rights Watch (2011), ‘‘Turning Pebbles’’:  Evading Accountability for Post-Election Violence in Kenya, 9 December 2011, available online at https: //www. hrw. org/report/2011/12/09/turn ing-pebbles/evading-accountability-post-election-violence-kenya (visited 14 March 2022)
Kunze Stefanie, (2014), Methods of the International Criminal Court and the Role of Social Media,  Northern Arizona University ,  available online at:  http: //www. wpsanet. org/papers/docs/KUNZE%20-%20Methods%20of%20the%20International%20Criminal%20Court%20and%20the%20Role%20of%20Social%20Media. pdf (visited 7 june 2022)
Maliti Tom (2013), “Two Opinion Polls Show Support for the ICC Drops in Kenya”,  International Justice Monitor,  13 July 2013,  available online at:  https: //www. ijmonitor. org/2013/07/two-opinion-polls-show-support-for-the-icc-drops-in-kenya (visited 5 june 2022)
Verbruggen Yola (2017), Fake News, International Bar Association, 2017, available online at https: //www. ibanet. org/article/0adbdb24-c0c2-4cc8-bef8-e9b172dcf12a (visited 13 June 2022)
Wanyeki L. Muthoni (2012), The International Criminal Court’s Cases in Kenya:  Origin and Impact,  Institute for Security Studies,  August 2012,  available online at https: //media. africaportal. org/ documents/Paper237. pdf (visited 25 march 2022)
D) Ducuments
S. C. Res. 1593, 2005, 31 March 2005
icc-cpi.int (2 June 2022), Kenya: Situation in the Republic of Kenya, available online at https://www.icc-cpi.int/kenya
icc-cpi.int (18 May 2022), Waki Commission list of names in the hands of ICC Prosecutor, 16 July 2009, available online at https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr439
 icc-cpi.int (2 Jun 2022)International Criminal Court, Kenya, available online at: https://www.icc-cpi.int/kenya
 icc-cip.int(30 May 2022)International Criminal Court, Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, on the Status of the Government of Kenya’s Cooperation with the Prosecution’s Investigations in the Kenyatta Case, 4 December 2014, available online at https://www.icc-cpi. int /Pages/item.aspx?name=otp-stat-04-12-2014
Situation in the Republic of Kenya (ICC-01/09), Pre-Trial Chamber II, 31 March 2010.