بررسی بهره‌مندی از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور (با تأکید بر کارکردهای شبکه‌‌های برون‌مرزی صداوسیما)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری ، تهران، ایران

2 استادیار گروه روزنامه‌نگاری، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت رسانه، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران

چکیده

رشد فزاینده نقش ­آفرینی مهاجران بین‌المللی و سیر صعودی نفوذ آنها در نظام ­های دولتی و خصوصی، باعث شده این بازیگران نوظهور عرصه روابط بین‌الملل ظرفیت بیشتری برای تأثیرگذاری پیدا کنند. در میان طیف متنوع جوامع دور از وطن، دایاسپوراها در شمار تأثیرگذارترین بازیگرانی هستند که هم بر سیاست داخلی کشورها تأثیرگذارند و هم نقش ­های مهمی در حوزه ­های مختلف بین‌الملل به‌ویژه در حوزه تبادلات فرهنگی بر عهده دارند. این مقاله، در پی پاسخ دادن به این پرسش ­های کلیدی است که «دایاسپورای ایرانی چه ویژگی‌‎ها و اهمیتی دارد، چه تأثیری در توسعه روابط ایران با سایر کشورها می ­تواند داشته باشد و در این عرصه شبکه‌‌های برون‌مرزی صداوسیما چگونه می‌توانند از ظرفیت‌های این جوامع در پیشبرد اهداف توسعه ملی بهره‌گیری کنند»؟ یافته ­های این پژوهش که با رویکرد کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی و با مطالعه اسنادی و کتابخانه ­ای انجام شده، نشان می ­دهد که در دهه ­های اخیر این جوامع دور از وطن با روندی رو به رشد در چهار زمینه بنیادین سیاست‌گذاری یعنی سیاسی- امنیتی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و علمی-فنی تأثیرگذار بوده ­اند. جوامع دیاسپورای ایرانی از ظرفیت­ های قابل توجهی برخوردارند که می­ توانند از جنبه ­های مختلف در خدمت حل مشکلات ایران قرار بگیرند. رسانه‌های برون‌مرزی ایران با اتخاذ راهکارهای مختلف و عملیاتی کردن ارتباط با جوامع ایرانی خارج از کشور، می‌توانند نقش مؤثری در این زمینه‌ها ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Utilization of the Capacities of the Iranian Diaspora (with Emphasis on Functions of IRIB World Service Networks)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Bahmani 1
  • Jahandar Amiri 2
  • Mohammad Gholi Minavand 3
1 Researcher of the Technology studies institute ,Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Journalism, Faculty of Communication and Media, IRIB University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Media Management, Faculty of Communication and Media, IRIB University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The growing role of international immigrants and the growing influence of public and private systems have given these emerging actors in international relations a greater capacity to influence. Among the diverse range of far-flung communities, diasporas are among the most influential actors in influencing domestic politics and also play important roles in various fields of international affairs, especially in the field of cultural exchanges. This article seeks to answer the key questions: "What are the characteristics and importance of the Iranian diaspora, what effect can it have on the development of Iran's relations with other countries?" And in this area, how can the foreign networks of IRIB use the capacities of these communities in advancing the goals of national development? The findings of this study, which is done with a descriptive-analytical qualitative approach and with the study of documents and libraries, show that in recent decades, these communities far from home with a growing trend in four basic policy areas. That is, they have been politically-security, socio-cultural, economic and scientific-technical influential. Iranian diaspora communities have significant capacities that can be used to solve Iran's problems in various ways. Iran's foreign media can play an effective role in these areas by adopting various strategies and operationalizing relations with Iranian communities abroad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranians abroad
  • Diaspora
  • Immigration
  • Public Diplomacy
  • World Service Media
احمدزاده، شیده و بهمن نامورمطلق (1391)، مهاجرت در ادبیات و هنر، نشر سخن: تهران.
احمدی، حمید (1388)، بنیادهای هویت ملی ایرانی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی.
احمدی حداد، ماهرخ و توکلی، عاطفه (1387)، نظرسنجی از ایرانیان مقیم خارج از کشور در خصوص شبکه جهانی جام جم، تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بهمنی، مهدی و جواد اطاعت (1400)، «هویت دایاسپورایی و ارتباط با وطن: مطالعه موردی عراقی­های مقیم آمریکا»، مجله علمی-پژوهشی رهیافت­ های سیاسی و بین‌المللی، صص 175-203
خسروی، محمدعلی و عباسعلی جباری‌ثانی (1390)، «ظرفیت‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی عمومی»، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم ، شماره 11.
دهشیری، محمدرضا (1393)، دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی اسلامی، محسن (1391)، ایرانیان مقیم آمریکا، تهران: انتشارات الهدی.
دبیرخانه شورای امور ایرانیان خارج از کشور (1399)، «آمار پراکندگی ایرانیان مقیم خارج از کشور»، قابل دسترسی در:
دنیای اقتصاد (4 شهریور 1400)، «روایت یک دهه خروج سرمایه»، قابل دسترس در:
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3792739-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال و سمیه بهرامی (1396)، «ارزیابی تأثیر کنش­های دیاسپوریک بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه‌ی موردی دیاسپورای ایرانی مقیم ایالات متحده»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 4 (پیاپی 48)، صص 39-68
رنجبرزاده، ابراهیم (1392)، نقش شبکه جهانی جم جم در حفظ و تقویت هویت ملی بینندگان مرتبط ایرانی خارج از کشور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شهرانیا، امیر مسعود و مجید اسکندری (1388)، ابعاد، ریشه­ ها و پیامدهای فرار مغزها از پیرامون به مرکز، فصلنامه ره­ آورد سیاسی. شماره 25.
عنادی، مراد (1393)، نقش ایرانیان خارج از کشور در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
فرجی­راد، عبدالرضا و یزدان کیخسرو دولتیاری (1389)، «واقعیت­ های ژئوپلیتیکی در سیاست خارجی ارمنستان و ارتباط آن با منافع ایران»، مجله علمی-پژوهشی دانشنامه، دوره 3، صص 83-104
کرمی، محسن (1391)، کشورهایی که بیشترین جمعیت ایرانی را دارند. خبرگزاری مهر.
نظری، علی‌اشرف (1392)، «نقش رسانه ملی در تقویت همبستگی و هویت ملی ایرانیان خارج از کشور»، فصلنامه تخصصی مطالعات جوان و رسانه، شماره 12.
Al-Ali (2007), Nadje, Iraqi Women: Untold Stories from 1948 to the Present, London: Zed Books.
Ancien, Delphine et al. (Jan 2009), “Exploring Diaspora Strategies: An International Comparison”. Presented in NUI Maynooth Workshop Report
Atashi, E. (2018). Iranian diaspora, reality television and connecting to homeland. Media and Communication, 6(2), 179-187. https://doi.org/10.17645/mac.v6i2.129
Baser, Bahar and Ashok Swain (2008), “Diasporas as Peacemakers: Third Party Mediation in Homeland Conflicts”. International Journal on World Peace Vol. 25, No. 3 (2008), pp: 7-28.
Babak Elahi, Persis M. Karim, (2011), Introduction: Iranian Diaspora. Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 1 August 2011; 31 (2): 381–387. doi: https://doi.org/10.1215/1089201X-1264307
Batalova, J. Tianjian Lai (2021). Immigrants from Iran in the United States. Migration policy institute, Washington, DC, Retrieved 10 May 2022, from https://www.migrationpolicy.org/article/iranian-immigrants-united-states-2021
Blendstrup, Angelika (2007), They Made It: How Chinese, French, German, Indian, Iranian, Israeli and Other Foreign-Born Entrepreneurs Contributed to High-Tech Innovation in Silicon Valley, the US and Overseas. Silicon Valley, CA: Happy About.
Boccagni P, Lafleur JM and Levitt P (2016), “Transnational politics as cultural circulation: Toward a conceptual understanding of migrant political participation on the move. Mobilities 11(3): 444–463
Bozorgmehr, M. Sabagh, G.; Der-Maritosian (1991), Religio-Ethnic Diversity among Iranians in Los Angeles, Los Angeles: Center for Near Eastern Studies.
Butler, Kim D. (Fall 2001), “Defining Diaspora, Re-Defining a Discourse”. Diaspora: A Journal of Transnational Studies, V 10, No 2, pp. 189-219.
Cakmak, Cenap (2007), “Civil Society Actors in International Law and World Politics, Definition, Conceptual Framework, problems”. International Journal of Civil Society Law, Vol 1, no 1, pp: 7-35.
Clifford, James (August 1994), “Diaspora”. Cultural Anthropology, Vol. 9, No. 3, pp 302-338.
Cohen, Robin (2008), Global Diasporas: An Introduction. New York: Routledge.
Cornago, Noé (2013), "Plural Diplomacies: Normative Predicaments and Functional Imperatives".
Denzin, Norman K, & Yvonna S. Lincoln, (2005), The Sage Handbook Of Qualitative Research (3rd ed.), London, Sage Publications Ltd,
Geislerova, Marketa (2007), “The Role of Diasporas in Foreign Policy: The Case of Canada”, Central European Journal of International and Security Studies, Vol 1, Issue 2, pp: 90-108.
Giddens, Anthony (2006), Sociology, the fifth edition, Cambridge: Polity Press.
Hanlon Bernadette & Thomas J. Vicino (2014), Global Migration: the Basics, London: Routlege (1st edition).
Hagel, Peter and Pauline Peretz (2005), "States and Transnational Actors: Who’s Influencing Whom? A Case Study in Jewish Diaspora Politics during the Cold War", European Journal of International Relations, vol, 11, no, 4, PP:467-493.
Huijgh E (2016), “Public diplomacy”, In: Constantinou C, Kerr P and Sharp P (eds), The SAGE Handbook of Diplomacy, London.
IOM and Remittances (2007), Available at:
Ionescu, Dina (2006), Engaging Diasporas as Development Partners for Home and Destination Countries: Challenges for Policymakers, Geneva: International Organization for Migration.
Kaldor, Mary (2001), New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era, Massachusetts: Polity Press.
Kuznetsov, Yevgeny, and Charles Sabel (2006), “International Migration of Talents, Diaspora Networks and Development: Overview of Main Issues”, in Diaspora Networks and the International Migration of Skills, edited by Yevgeny Kuznetsov, 3-20. Washington, DC: The World Bank.
Liddell Henry G., and Robert Scott (1996), A Greek-English Lexicon, Oxford: Clarendon Press.
Lyons, Terrence (2004), Diasporas and Homeland Conflict, Presented in the DC Area Workshop on Contentious Politics, March.
McCain, Chase (2015),"The History of US-Iran Relations and its Effect on the JCPOA Negotiations", Available at: https://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3260&context=isp_collection
Melissen, J. (2011), Beyond the new public diplomacy, Netherlands Institute of International Relations.
Mohabbat-Kar, Reza, et al, (2015) Identity and Exile: The Iranian Diaspora between Solidarity and Difference, translated by Bernd Herrmann, of the Publication Series on Democracy, Volume 40, Berlin: Heinrich Böll Foundation in co-operation with Transparency for Iran
Naghdi, Asadulah (2010), "Iranian Diaspora: With focus on Iranian Immigrants in Sweden", Asian Social Science, Vol.6, No,11, pp 208-197
“Qualitative Research”, Queen University Belfast, at:
      https://www.qub.ac.uk/directorates/media/Media,508858,en.pdf (06 Jun 2017).
Rana, K (2009), “India’s diaspora diplomacy”, The Hague Journal of Diplomacy 4(3): 361–37
Ratha, Dilip (2007), “Leveraging Remittances for Development”. Paper presented at the Second Plenary Meeting of the Leading Group on Solidarity Levies to Fund Development. Oslo.
Rosenau, James N (2006), The Study of World Politics (Volume 2): Globilization and Governance, New York: Routledge.
Shain, Yossi (2002), “The Role of Diasporas in Conflict Perpetuation or Resolution”. SAIS Review, Vol 22, N 2, (Summer-Fall), pp:115-144.
Szondi, Gyorgy (2008), "Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and Differences", Netherlands Institute of International Relations, Available at:
Tölölyan, Khachig (1996), "Rethinking Diaspora(s): Stateless Power in the Transnational Moment", Diaspora: A Journal of Transnational Studies, Vol 5, N 1, (Spring), pp: 3-36.
Tölölyan, K (1991), “The nation-state and its others: In lieu of a preface”, Diaspora: A Journal of Transnational Studies Vol 1, N 1, pp: 3–7.
Tomiczek, M (2011), “Diaspora diplomacy – about a new dimension of diplomacy, the example of a new emigration non-governmental organization”, Journal of Education Culture and Society, Vol 2, pp: 105–12
Turner, Mandy (2008), “Three Discourses on Diaspora and Peace-building”, Paper for WISC
Vahabi, N. (2012 a). "Genèse De La Diaspora Iranienne En France: Une Analyse Sociohistorique", «Migrations Société», 139, 27-45.
Wiseman, G (2004), ‘Polylateralism’ and new modes of global dialogue. In: Jönsson C and Langhorne R (eds) Diplomacy: Problems and Issues in Contemporary Diplomacy. Thousand Oaks: Sage.
World Bank (2013), “Migrants from developing countries to send home $414 billion in earnings in 2013”,  Available at: