مطالعه پیامدهای افول هژمونی ایالات‌متحده بر منطقه غرب آسیا (با تأکید بر رویکرد رسانه‌ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

یکی از ویژگی­ های مهم قرن بیست‌و‌یکم- به‌ویژه پس از بحران اقتصادی سال 2008- افول تدریجی هژمونی ایالات‌متحده در سطح نظام بین­ الملل است. با توجه به نفوذ و سلطه ایالات‌متحده بر منطقه غرب آسیا، طبیعی است که این افول هژمونی نتایجی را بر این منطقه خواهد داشت. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده تا به این سؤال اصلی پاسخ داده شود که نتایج افول هژمونی ایالات‌متحده بر منطقه غرب آسیا چه خواهد بود. در این مقاله، در چارچوب نظریه افول هژمونی فرض بر این است که هم­زمان با افول هژمونی ایالات‌متحده، تعهدات منطقه ­ای این کشور نیز در خصوص متحدین خود کاهش خواهد یافت و نتایج آن در سه سطح داخلی، منطقه ­ای و بین ­المللی شکل خواهد گرفت. در سطح داخلیِ کشورهای متحد ایالات‌متحده، بحران‌های داخلی از قبیل بحران مشروعیت و مسائل حقوق‌بشر بیشتر نمایان خواهد شد. در سطح منطقه­ ای، زمینه برای حل اختلافات منطقه ­ای شکل خواهد گرفت. در سطح بین­ الملل نیز فرصت برای حضور بازیگران فرامنطقه­ ای از قبیل چین و روسیه بیشتر فراهم خواهد شد. بر این اساس، پیشنهادهایی برای شبکه‌های برون‌مرزی صداوسیما جهت تنویر افکار عمومی منطقه غرب آسیا در خصوص افول هژمونی آمریکا در انتهای مقاله ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Consequences of the US Hegemony Decline in the West Asia Region (Emphasizing the Media Approach)

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Bahadorkhani
Graduated in International Relations, Faculty of law & Politics, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

One of the main features of the early 21st century- specially after 2008 economic crisis -  is declining of US in international system and in the different regions of the world. Considering of US domination in the west Asia region, it is clear that this declining has some consequences on this region. In this manuscript the descriptive-analytical method is applied and the question is that what are the consequences of US declining of hegemony on west Asia region? In this manuscript the hypothesis is that the declining of US hegemony has decreased its regional commitments, simultaneously. The effects of this declining have divided in three national, regional and international parts. In national area the legitimacy crisis and human right problems will restart in dictatorship regimes of this region. In regional level, declining can pave the way for resolving regional discriminations and conflicts and it leads to cooperation among this region states. Finally, in international level, the opportunity for Chain and Russia will increase compare to the past. So, at the end of this manuscript some advices have been mentioned for international media, that can lead to enlightment of publc opinion in west asai.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hegemony
  • US
  • Transrigional Actors
  • West Asia
  • Media Approches
افضلی، رسول و دیگران (1396)، «نقدی بر کتاب هژمونی: شکل تازه­ای از قدرت جهانی»، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه­ های علوم انسانی، سال هفدهم، شماره هشتم، صص 66-47.
مطالعات افول آمریکا (1401-1400)، ماهنامه مطالعات افول آمریکا، تهران: پژوهش‌های کاربردی معاونت برون‌مرزی صداوسیما
Agnew, Jjohn (2015), Place and Politics, Geographical Mediation of State and Society, London: Routledge.
Ayton, Matthew (2021), "Times have changed: Saudi Arabia-Syria in reapprochment talks", Aljazeera.
Bakir, Ali (2021), "The UAE wants to normalise relations with Turkey. Is it genuine?", TRT world, 14 Jun 2021.
De Grauwe, Paul and Zhang, Zhaoyong (2016), The rise of China and regional integration in east Asia. Scottish Journal of Political Economy, 63 (1). pp. 1-6.
Farouk, Yasmine (2019), "Saudi Arabia Has Room to Maneuver After the Oil Attack", Carnegie Endowment for International Peace.
Ford, Robert (2020), “Russia in the Syrian Swamp”, Asharq Al-Awsat, Available at: https://english.aawsat.com/home/article/2449461/robert-ford/russia-syrian-swamp
Fratizman, Seth (2020), “Next US administration signals tough policy on Saudi Arabia” in Joursalim Post, Website: https://www.jpost.com/middle-east/next-us-administration-signals-tough-policy-on-saudi-arabia-653605.
Keohane Robert O. (1984), After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton, Princeton University Press.
Mersheimer, J., & Walt, S. (2016), "The Case for Offshore Balancing, A Superior U.S. Grand Strategy", Foreign Plicy, pp. 70-83.
Redondo, Raul (2022), “Saudi Arabia and the Emirates show some disagreement with the United States” Altalayar, Available at:
 Rumer, Eugene (2021), “Russia in the Middle East: Jack of All Trades, Master of None” Carnegie Endowment for International Peace.
Dailysabah (2021), "UAE seeks to restore ties with Turkey, regional countries: repor"t, Available at: https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/uae-seeks-to-restore-ties-with-turkey-regional-countries-report
Trump, Donald (2016), "Donald J. Trump Foreign Policy Speech", Available at: https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-foreign-policy speech.
Reuters (December 11, 2020), Senior PLO official Ashrawi to resign, calls for Palestinian political reforms, Available at:
Refworld (2015), "2014 Country Reports on Human Rights Practices - United Arab Emirates", Available at: https://www.refworld.org/docid/559bd52e12.html
Shelline, Anelle (April 12, 2021) Is Biden signaling more than just a ‘routine’ force reduction in Saudi Arabia Available in:
Hzieglar (November 20 2020), The Political System of the UAE, Available at: https://www.hziegler.com/articles/political-system-of-the-uae.html