پراکندگی‌های قومی- مذهبی در رژیم صهیونیستی و جایگاه آنها در جامعه و سیاست (با تأکید بر راهکارهای رسانه‌ای)

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

دکترای مطالعات منطقه‌ای، گروه مطالعات منطقه‌ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

برخلاف تصویرسازی رسانه ­های غربی- صهیونیستی از ساختار دموکراتیک رژیم اسراییل، جامعه این رژیم با گردآوری یهودیان در قالب موج­های مهاجرتی (اسکان اشغالگرانه) به‌ویژه طی 4 دهه اول آن از اقصی نقاط جهان به فلسطین اشغالی، به‌شکل امروزی در آمده است. پرسش‌های مقاله این است که گروه‌های قومی- مذهبی در رژیم‌ صهیونیستی کدامند و از چه جایگاهی در ساختار اجتماعی و حکومتی این رژیم برخوردارند؟ روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و چارچوب نظری آن، نظریه ارتباطات میان فرهنگی و کوره مذاب است. بر اساس یافته­ های مقاله می ­توان گفت جامعه اسراییل از گروه‌های قومی و مذهبی متعددی شامل اشکنازی­ های سکولار، یهودیان صهیونیستِ مذهبی، یهودیان مذهبی سفاردیم، یهودیان مذهبیِ اشکنازی، مهاجران یهودیِ روس‌تبار، مهاجران یهودیِ فلاشا و فلسطینی‌های ساکن اراضی اشغالی ۱۹۴۸ تشکیل شده است. در این جامعه، صهیونیست­ های سکولار و مذهبی بیشترین بهره­ های اجتماعی- سیاسی و در مقابل، فلسطینی‌های اراضی اشغالی ۱۹۴۸ و یهودیان فلاشا، پایین­ترین امتیازات سیاسی- اجتماعی را دارند. ناکامی در ادغام یا همسان‌سازی گروه‌های متناقض و بعضاً متضاد از نظر فرهنگی و قومی- نژادی علیرغم گذشت هفت دهه، نشانگر شکست ایده کوره مذاب و ارتباطات میان فرهنگی در جامعه صهیونیستی است. درواقع، تعمیق گسل‌های مذهبی و نژادی، چشم‌انداز زوال این رژیم را بیش از گذشته تشدید کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethnic-Religious Dispersions in the Zionist Regime and their Role in Society and Politics (with Emphasis on Media Solutions)

نویسنده [English]

  • Salman Razavi
PhD in Regional Studies, Department of Regional Studies, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Contrary to the Western-Zionist media portrayal of the democratic structure of the Israeli regime, the Israeli society has become modern by collecting Jews in the waves of migration, especially during its first four decades from all over the world to occupied Palestine. The questions of the article is what are the ethnic-religious groups in the Zionist regime and what is their role in the social and governmental structure of the regime? The research method is descriptive-analytical and its theoretical framework is the theory of intercultural relations. According to the findings, Israeli society can be divided into several ethnic and religious groups, including secular Ashkenazi, religious Zionist Jews, and Sephardic religious Jews, Ashkenazi religious Jews, emaciated Jewish immigrants, Falash Jewish immigrants, and Ashgabat-dwelling Palestinians. In this society, secular and religious Zionists have the highest socio-political positions, while Palestinians of 1948 and the Jews of Falash have the lowest socio-political advantages. The failure to integrate or assimilate culturally indicates the failure of the idea of ​​a melting pot and intercultural communication in Zionist society. Indeed, the deepening of religious and racial gaps has exacerbated the prospect of the regime's decline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zionist Regime
  • Ethnic-Religious Groups and Gaps
  • Melting Pot
  • Iran’s Overseas Media
 ابوحسنه، نافذ (۱۳۸۱)، کالبدشکافی جامعه صهیونیستی در فلسطین اشغالی، (ترجمه محمدرضا حاجیان)، تهران: موسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور.
 اعجازی، احسان (۱۳۹۹)، «چالش­های اقتصادی رژیم صهیونیستی؛ تشدید شکاف طبقاتی»، ماهنامه امنیت بین‌الملل، سال سوم، موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
 پورحسن، ناصر (1399)، «بررسی ایدئولوژی صهیونیسم نزد افکار عمومی؛ واکاوی ایده پسا صهیونیسم»، ماهنامه امنیت بین‌الملل، سال سوم، موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
 رضوی، سلمان (مرداد ۱۳۹۹)، «رژیم صهیونیستی و چالش‌های سیاسی حکمرانی»، ماهنامه امنیت بین‌الملل، سال سوم، موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
 رضی، حسین (1377)، «ارتباطات میان فرهنگی (تاریخ، مفاهیم و جایگاه)»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره 6 و 7، صص 166- 135. 
 زیدآبادی، احمد (۱۳۸۱)، دین و دولت در اسراییل، تهران: نشر روزنگار.
 ساروخانی، باقر (1370)، دایر‌ه‌المعارف علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان.
 سروش‌نژاد، احمد (۱۳۸۵)، صهیونیزم: نوزایی، استقرار و فروپاشی، تهران: نشر نی.
 شاهدی، محمد (1399)، لابی­ های صهیونیستی در آمریکا (انشعاب لابی جی استریت از آیپک)، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
 شعاری‎نژاد، علی‌اکبر (1364)، فرهنگ علوم رفتاری، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 عبدالعالی، عبدالقادر (۱۳۹۱)، رژیم اسراییل و گسست­ های سیاسی اجتماعی آن، (ترجمه محمد خواجوئی)، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
 فایضی، محمدمحسن (۱۳۹۹)، هویت مذهب و ملت­ سازی در اسراییل، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
 کاظمی، احمد و کفایی‌فر، محمد‌علی (1399)، «تأثیر نظریه چندفرهنگ‌گرایی بر توسعه حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل»، مطالعات میان فرهنگی، شماره 43، صص 108-85.
 گودرزی، طاهره (۱۳۹۹)، «رژیم صهیونیستی و چشم‌انداز چالش­های حکمرانی؛ چالش حقوقی میان کنست، حکومت و دستگاه قضا»، ماهنامه امنیت بین‌الملل، سال سوم، موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
 ماضی، محمد (۱۳۸۱)، سیاست و دیانت در اسراییل، (ترجمه سیدغلامرضا تهامی)، تهران: موسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور.
 موسوی، سیدحامد (۱۳۹۹)، «دلایل و شواهد تنزل رژیم صهیونیستی؛ بحران فراگیر در ارتش و آموزش»، ماهنامه امنیت بین‌الملل، سال سوم، موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
 مقام معظم رهبری (18/06/1394)، «بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم»، قابل دسترسی در:
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=30716&nt=2&year=1394&tid=2983
Ephraim, Ya’ar (2005), "Continuity and Change in Israeli Society: The Test of the Melting Pot", Israel studies, January, volume 10, number 2: Available at: https://www.researchgate.net/publication/236722276
Fischer, Nancy L (1996), “Forword”, in Gary R. Weaver, Culture, Communicat. Conflict: Readings in Intrecultural Relations, pp. xiii-xiv.
Haaretz (Mar 27, 2021), Israel Election Results: Who's Heading to the Knesset - Full List, Available at:https://www.haaretz.com/israel-news/elections/israel-election-results-who-s-heading-to-the-knesset-1.9654622
Harel, Amos (2012), "Major Drop Recorded in Number of Secular IDF Draft Dodgers", Available at: https://www.haaretz.com/draft-back-in-fashion-among-secular-jews-1.5265553
Israeli Zipi (January 27, 2018), Survey: Israelis worry most about threats internally and from the north, Available at: https://www.jpost.com/jerusalem-report/the-israeli-public-worried-about-threats-internally-and-from-the-north-539684
Samovar. Larry A., Richard E. Porter (1994), Intrecultural Communication: A Belmont, Wadsworth, United States of America.
Shaoul, Jean (2020), "Israel’s deepening poverty, social inequality ignored in election campaign", Available at:
      https://www.wsws.org/en/articles/2020/02/29/isra-f29.html
Swirski, Shlomo, et al (2019), "Israel: A Social Report 2018", Available at: https://adva.org/en/socialreport2018/