مقاومت و همه‌پرسی؛ شاخص‌های حل مسئله فلسطین بر اساس دیدگاه‌های مقام معظم رهبری (با ارائه رویکردهای رسانه‌ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، گروه مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی، گروه مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

مسئله فلسطین از مهمترین مسائل جهان اسلام محسوب می‌شود. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که «حل مسئله فلسطین و پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی از دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران بر چه شاخص‌هایی استوار است»؟ نوشتار، این فرضیه را به آزمون گذاشته است که «مقاومت و جهاد در کنار پیگیری برگزاری همه‌پرسی، از منظر ایران، راهکار حل مسئله فلسطین و مکمل یکدیگر هستند». روش پژوهش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار فیش‌برداری برای جمع‌آوری داده‌ از سخنرانی‌های مقام معظم رهبری و مصاحبه عمیق با 15 کارشناس در حوزه مسائل فلسطین بوده است. یافته‌های مقاله حکایت از آن دارند که جمهوری اسلامی ایران برای حل مسئله فلسطین بر اجرای دو راهکار تأکید کرده است: «مقاومت و همه‌پرسی». ایران علاوه‌بر راهکار نظامی، طرحی حقوقی- سیاسی نیز ارائه کرده است. پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی در فلسطین برای تعیین ماهیت حقوقی- سیاسی دولت حاکم، طرح دموکراتیک ایران است که توسط مقام معظم رهبری مطرح و در سازمان ملل نیز ثبت شده است. در منظومه فکری رهبر انقلاب اسلامی برگزاری همه‌پرسی، ناشی از مقاومت است و ایشان راه‌حل بحران فلسطین را جهاد می‌دانند که در نهایت به تأسیس دولت مستقل فلسطین منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resistance and Referendum; Criteria for Solving the Palestinian Issue based on the Views of the Iran Supreme Leader (By Proposing Media Approaches)

نویسندگان [English]

  • Behnam Khosravi 1
  • Shohreh Pirani 2
1 PhD student of Political Studies of Islamic Revolution, Shahed University, Tehran , Iran.
2 Associate Professor of Political Studies of Islamic Revolution, Shahed University, Tehran , Iran
چکیده [English]

The issue of Palestine is one of the most important issues in the Islamic world. The present article seeks to answer the question: "What are the criteria for solving the Palestinian issue and ending the occupation of the Zionist regime from the perspective of the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran?" The article tests the hypothesis that "resistance and jihad, along with following up on holding a referendum, from Iran's point of view are solutions to the Palestinian issue and also complement to each other." Using note-taking tool to collect data from the speeches of the Supreme Leader and in-depth interviews with 15 experts in the field of Palestinian issues, the research method was descriptive-analytical. The findings of the article indicate that the Islamic Republic of Iran has emphasized the implementation of two strategies to solve the Palestinian issue: "Resistance and referendum". In addition to the military solution, Iran has also presented a juridical-political plan. The proposal to hold a referendum in Palestine to determine the juridical-political nature of the ruling government is a democratic plan of Iran proposed by the Supreme Leader and registered with the United Nations. In the intellectual system of the Leader of theIslamicRevolution, holding a referendum is due to resistance and he believes that the solution to the Palestinian crisis is jihad, which will eventually lead to the establishment of an independent Palestinian state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palestine
  • Views of the Supreme Leader
  • Resistance
  • Referendum Plan
  • IRIB World Service
اخوان‌خرازیان، مهناز (1386)، «تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد»، مجله حقوقی بین‌المللی، دوره 24، شماره 36، بهار و تابستان، صص 142-95.
اکبری‌لالیمی، مرتضی (1395)، «اجرای حق تعیین سرنوشت؛ تقابل حقوق بشر با حاکمیت دولت‌ها»، مجله حقوقی دادگستری، سال 80، شماره 96، زمستان، صص 71-59.
امیرعبداللهیان، حسین (1399)، «سخن مدیر مسئول»، فصلنامه گفتمان راهبردی فلسطین، سال دوم، شماره 3، بهار، صص 20-1.
امیدی، علی (1387)، «گسترش مفهومی حق تعیین سرنوشت: از استقلال ملل تحت سلطه تا حق دمکراسی برای همه»، مطالعات حقوق خصوصی (حقوق)، دوره 38، شماره 2، تابستان، صص 23- 1.
آرش‌پور، علیرضا و شیرانی، فرناز (1393)، «ارتباط حق تعیین سرنوشت با تجزیه‌طلبی و خودمختاری»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره اول، شماره 11، بهار، صص 195-163.
حبیب‌زاده، توکل (1395)، «ابتنای مقاومت مردم فلسطین بر حق تعیین سرنوشت و تعهدات جامعه بین‌المللی در قبال آن»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 46، شماره 4، زمستان، صص 854-825.
شریف‌جبلی، الهام (1397)، «همه‌پرسی؛ حقیقت بین‌المللی برای حل مسئله فلسطین»، فصلنامه گفتمان راهبردی فلسطین، سال اول، شماره 1، تابستان، صص 98- 76.
قاری‌سید‌فاطمی، سیدمحمد (1382)، «حق تعیین سرنوشت و مسئله نظارت بر انتخابات: نظارت تضمینی در مقابل نظارت تحدیدی»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 7، شماره 4، صص 140- 123.
طباطبایی سیداحمد، محبی‌انجدانی داوود (1393)، «حقوق بین‌الملل و تشکیل کشور مستقل فلسطینی»، پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره 4، شماره 11، بهار، صص 162- 129.
موسوی، سیدمهدی و موسوی، سیدفضل‌الله (1392)، حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، تهران: خرسندی.
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (24 مهر 1393)، «بیانات در دیدار با رمضان عبدالله»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/h12607
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (19 اسفند 1386)، «بیانات در فرماندهان نیروی هوایی ارتش»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/r97270
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (19 اردیبهشت 1387)، «بیانات در دیدار مردم لار»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/r97270
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (14 اسفند 1387)، «بیانات در چهارمین کنفرانس حمایت از فلسطین»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/r97270
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (8 اسفند 1388)، «بیانات در همایش غزه»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/r97270
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (10 آبان 1394)، «بیانات در دیدار با کارکنان وزارت خارجه»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/r97270
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (16 فروردین 1381)، «خطبه‌های نماز جمعه»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/r97270
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (4 آبان 1379)، «بیانات در دیدار سفرا و مسئولان نظام»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/r39083
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (13 مهر 1379)، «پیام در پی جنایات صهیونیست‌ها»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/r09662
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (31 خرداد 1379)، «بیانات در دیدار سفرا و مسئولان نظام»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/483367
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (27 آذر 1376)، «بیانات در کنفرانس کشورهای اسلامی»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/s73131
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (6 اسفند 1372)، «پیام در پی جنایات صهیونیست‌ها»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/a24748
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (29 بهمن 1372)، «بیانات در نماز جمعه»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/x42756
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (14 خرداد 1390)، «بیانات در سالگرد رحلت امام خمینی»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/s52161
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (28 اردیبهشت 1372)، «پیام به کنگره عظیم حج»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/j83527
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (9 مهر 1390)، «بیانات در کنفرانس حمایت از فلسطین»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/n75253
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (9 شهریور 1391)، «بیانات در کنفرانس سران عدم تعهد»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/f09452
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (3 اسفند 1395)، «بیانات در کنفرانس حمایت از فلسطین»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/y29705
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (15 فروردین 1397)، «پاسخ به نامه اسماعیل هینه»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/d68825
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (1 مرداد 1393)، «سخنرانی در جمع دانشجویان»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/927087
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (20 خرداد 1397)، «دیدار با نخبگان و استادان»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/p32659
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (25 خرداد 1397)، «دیدار با مسئولان و سفرای خارجی»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/y24383
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (15 خرداد 1398)، «دیدار با مسئولان و سفرای خارجی»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/w37757
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (2 خرداد 1399)، «سخنرانی روز قدس»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/f56387
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (16 بهمن 1398)، «دیدار با اقشار مختلف مردم»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/m06548
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (29 مهر 1379)، «دیدار با بسیجیان»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/y51576
وبگاه نشر آثار مقام معظم رهبری  (1379)، «بیانات در جمع بسیجیان حاضر در اردوی فرهنگی رزمىِ یاران امام علی(ع)»، قابل دسترسی در:
https://b2n.ir/y51576
مصاحبه توسط نگارنده این مقاله
ابوشریف، ناصر (20 آذر 1399)، «مقاومت، راهبردی همیشگی است»، تهران.
رضوی، سلمان (10 آذر 1399)، «طرح ایران، کاملاً عملیاتی است»، تهران.
رویوران، حسن (4 آذر 1399)، «راهبرد ایران برای فلسطین، مقاومت است»، تهران.
سروش‌نژاد، احمد (13 آذر 1399)، «بررسی ماهیت طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای حل مسئله فلسطین»، تهران.
شکیبایی، مهدی (20 آذر 1399)، «راهبرد اصلی ایران،مقاومت است»، تهران.
صدرالحسینی، سیدرضا (1 دی 1399)، «همه‌پرسی، مکمل جهاد است»، تهران.
فایضی، محسن (3 آذر 1399)، «لزوم جذب افکار عمومی در مورد فلسطین»، تهران.
قدومی، خالد (5 دی 1399)، « ایران، مهم‌ترین حامی مقاومت»، تهران.
کارشناس شماره 1 وزارت امور خارجه، اداره فلسطین (2 آذر 1399)، «بررسی ماهیت طرح همه‌پرسی و الزامات و چالش‌های آن»، تهران.
کارشناس شماره 2 وزارت امور خارجه، اداره فلسطین (7 آذر 1399)، «بررسی ماهیت طرح همه‌پرسی و الزامات و چالش‌های آن»، تهران.
کارشناس شماره 3 وزارت امور خارجه، سفارت ایران در قاهره (8 آذر 1399)، «بررسی طرح همه‌پرسی و فرصت‌های آن»، تهران.
کارشناس شماره 4 وزارت امور خارجه، اداره سوریه (20 آبان 1399)، «طرح همه‌پرسی، ایجابی- سیاسی است»، تهران.
کنعانی‌مقدم، حسین (1 آذر 1399)، «مقاومت فلسطین به بازدارندگی رسیده است»، تهران.
مصدق‌پور، مصدق (17 دی 1399)، «طرح همه‌پرسی، یعنی حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین»، تهران.
Ahouie, Mahdi (2004), "the middle east peace process from the perspective of revolutionary iran: will tehran ever take part?" Iran Analysis Quarterly, Volume 1 No. 4 – fall (September-November).
Bowring, Bill (2008), the Degradation of the International Legal Order? The Rehabilitation of Law and the Possibility of Politics, New York: Routledge-Cavendish.
Daniele, Luigi (2020), "ICC and Palestine Symposium: ‘Imprisoning’ Self-Determination–The Israeli Military Law Enforcement System in the West Bank and Its Relevance for the ICC", Available at: http://opiniojuris.org/2020/02/07/icc-and-palestine-symposium-imprisoning-self-determination-the-israeli-military-law-enforcement-system-in-the-west-bank-and-its-relevance-for-the-icc/
Crivelente, Moara Assis (2020), "Self-Determination as Resistance: Sahrawi and Palestinian Struggle for the UN", Available at: https://www.e-ir.info/2020/03/19/self-determination-as-resistance-sahrawi-and-palestinian-struggle-for-the-un/
Hafezi, Parisa (2020), "Iran lauds arms supply to Palestinians against 'tumor' Israel", Reuters, Available at: https://www.reuters.com/article/us-iran-israel-khamenei-idUSKBN22Y10L
Mancini, Susanna (2008), "Rethinking the boundaries of democratic secession: Liberalism, nationalism, and the right of minorities to self-determination", International Law Journal, Vol.6, Number 3 & 4.
National post (2020), "Iran applauds weapons supply to Palestinians against 'tumor' Israel", Available at: https://.com/pmn/health-pmn/iran-applauds-weapons-supply-to-palestinians-against-tumor-israel
international court of justice (2020), "accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of kosovo", Available at:https://www.webcitation.org/5rRB9e3bz?url=http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15987.pdf
UN (2019), "Letter dated 1 November 2019 from the Permanent Representative of the Islamic Republic of Iran to the United Nations addressed to the Secretary-General", S/2019/862, available at: https://undocs.org/en/S/2019/862
UN (2020), "Taking Up Second Committee Reports, General Assembly Adopts Resolution Permanent Sovereignty of the Palestinian People in the oPt – Press Release (GA/12306) (Excerpts)", Available at: https://www.un.org/unispal/wpcontent/uploads/2020/12/A.75.465_031220.pdf
UN (2020b), "General Assembly Adopts Third Committee Resolution “The right of the Palestinian People to Self‑determination” – Press Release (GA/12304) (Excerpts)", available at: https://undocs.org/en/A/75/477
YAARI, EHUD (2015), "How Iran Plans to Destroy Israel", The American Interest, Available at: https://www.the-american-interest.com/2015/08/01/how-iran-plans-to-destroy-israel/
Ynetnews (2011), "Iran proposes referendum about Palestine", Available at: https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4129406,00.html