سیاست‌گذاری امنیتی آمریکا در مدیریت بحران های منطقه ای (2015-1991) و ارائه رویکردهای رسانه‌ای

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

چکیده

رهیافت مدیریت بحران در زمره ابزارهای سیاست خارجی آمریکا محسوب می­ شود که به ­منظور تأمین منافع ملی و ارز ش­های بنیادین این کشور در حوزه ­های ژئوپلیتیک منطقه­ ای استفاده می­شوند. بر این اساس، نوشتار حاضر به‌دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی بوده است که ایالات‌متحده آمریکا در سیاست‌گذاری امنیتی خود در مدیریت بحران‌های منطقه ­ای دوره پسا­جنگ سرد از چه منطق و رهیافت­ هایی بهره گرفته است؟ و هدف از کاربست آنها چه بوده است؟ برای پاسخگویی به این پرسش از «نظریه آشوب» و روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که الگوی مدیریت بحران آمریکا در برخورد با تحولات و پویش ­های منطقه­ ای را می ­توان تابعی از روند کلی مدیریت بحران در سیاست خارجی و امنیتی آمریکا دانست. ایالات‌متحده به‌منظور تحکیم سلطه هژمونیک بر محیط­ های امنیتی منطقه ­ای، از سازوکارهای متنوعی استفاده می‌کند. در این ارتباط می­ توان به اهرم­ هایی نظیر حمله پیش‌دستانه، جنگ ­های نیابتی، ائتلاف با ناتو و بازیگران منطقه ­ای و موازنه­ گرایی اشاره داشت. آمریکا برای کنترل کنشگری ایران و محدودسازی سیاست‌های منطقه‌ای آن در غرب آسیا نیز از راهبرد آشوب‌آفرینی با کمک متحدان منطقه‌ای خود مانند عربستان سعودی بهره می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Turkish-American Relations during the Trump Era and Suggestions for Media Coverage

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jansiz 1
  • Saeed Pirmohammadi 2
1 Associate Professor of Political Sciences and International Relations, University of Guilan, Guilan, Iran
2 PhD Candidate of International Relations, University of Guilan, Guilan, Iran
چکیده [English]

Relations between Turkey and the United States underwent changes during the current era of Republican rule under the leadership of Trump, which has paved the way for crises in relations between the two countries. In the framework of Neo-Realist theory and using a descriptive-analytical method, this article examines the crises and challenges in relations between the two countries during the Trump era and the impact of these obstacles on Ankara-Washington relations. Findings show that the challenges of relations between the two countries in the period under study can be formulated and explained at three levels: domestic, regional and international. Issues such as the People's Bank, Khashgechi's murder case, Branson trial, buy S-400 missile by Turkey, US role in July 15, 2016 coup, spreading anti-American sentiment in Turkey and also Trump and Erdogan's psychological and personality traits at domestic level, the Syrian crisis and the issue of the Deal of the Century at the regional level, and Turkey's convergence with Iran and Russia and the fight against ISIS at the international level are among the most important differences between the two countries. Of course, in general, given the nature of Turkish-American relations and their common interests, it can be said that such differences cannot even in the short term lead to the severance of relations between the two political entities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • US
  • Turkey
  • President Trump
  • West Asia
  • IRIB World Service
 برچر، مایکل (1382)، بحران در سیاست جهان، جلد اول و دوم، ترجمه فردین قریشی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
دهقانی­ فیروزآبادی، سیدجلال (1394)، اصول و مبانی روابط بین­ الملل، تهران: انتشارات سمت.
روزنا، جیمز (1382)، جهان آشوب­ زده، ترجمه علیرضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
سجادپور، سیدمحمدکاظم و شهروز شریعتی (1390)، «گزاره ایران در روابط آمریکا و چین 1991-2009»، فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره 7، شماره 22، صص 104-71.
سلیمی، حسین و لیلا رحمتی­پور (1393)، «مطالعه مقایسه­ ای فرهنگ استراتژیک آمریکا و چین»، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 17، شماره 65، صص 236-197.
کالاهان، پاتریک (1387)، منطق سیاست خارجی آمریکا، ترجمه داوود غرایاق­زندی و دیگران، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
کگلی، چارلز و اوجین ویتکف (1388)، سیاست خارجی آمریکا؛ الگو و روند، ترجمه اصغر دستمالچی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
کیوان­حسینی، سیداصغر (1387)، واکاوی سیاست کنترل صدور فناوری در استراتژی کلان آمریکا، تهران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
لیتل، ریچارد (1389)، تحول در نظریه­ های موازنه قوا، ترجمه غلامعلی چگنی­ زاده، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر.
متقی، ابراهیم (1392)، «تحول رهیافت موزانه قدرت در نظم­ های منطقه ­ای: هویت­ گرایی در برابر ساختارگرایی»، فصلنامه راهبرد، سال 22، شماره 67.
متقی، ابراهیم (1394)، «نظریه آشوب؛ جهان پس از 13 نوامبر چگونه رقم می­خورد؟»، هفته ­نامه مثلث، شماره 289.
متقی، ابراهیم (1395)، «سه­ جانبه­ گرایی شکننده در سوریه»، جام ­جم آنلاین، شماره 289.
مصلی­نژاد، عباس (1386)، «مدیریت بحران امریکا در مناطق ژئوپلیتیکی»، فصلنامة ژئوپلیتیک، دوره 3، شماره 10، صص 98-80.
مصلی­نژاد، عباس (1393)، «ژئوپلیتیک هویت و سیاستگذاری امنیتی در موازنه منطقه ­ای خاورمیانه»، فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره 10، شماره 34، صص 98-70.
مشیرزاده، حمیرا (1386)، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت.
میلر، بنجامین (1376)، «الگوی رفتاری قدرت­ های بزرگ در بحران­ های بین­ المللی»، ترجمه قدرت احمدیان، فصلنامه سیاست دفاعی، شمارة 20 و 21.
واعظی، محمود (1389)، «نظام نوین بین ­الملل و مدیریت بحران ­های بین ­المللی»، فصلنامه راهبرد، دوره 19 ، شماره 56، صص 42-7.
هدایتی­شهیدانی، مهدی و رمان ولادیمیروویچ پینکفتسف (1394)، «الگوی رفتاری امریکا و روسیه در مدیریت بحران­های منطقه ­ای؛ مطالعه موردی بحران سوریه»، فصلنامه پژوهش­های راهبردی سیاست، دوره 4، شماره 12، صص 85-61.
Bensahel, N. and Byman, D. (2004), "The Future Security Environment in the Middle; East Conflict, Stability, and Political Change", United States Air Force, RAND Project Air Force.
Brzezinski, Z. (1993), Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the 21st Century, New York: Charles Scribner's Sons.
Caldwell, Dan. (1989), The Cuban Missile Affair and the American Style of Crisis Management, New York: Rand Corporation.
Gross, E. (2012), Preventing Conflict, Managing Crisis, European and American Perspectives, Washington, DC: Brookings Institution Press.
Haass, R. (2011), Necessary and Unnecessary War, New York: Simon Schuster.
Huntington, Samuel P. (1999), “The Lonely Superpower,” Foreign Affairs, Vol. 78, No. 2.
Hunter, R. (2008), "A New American Middle East Strategy?", Survival, Vol. 50.
Krauthammer, Charles (2003), The Unipolar Moment Revisited, The National Interest, Vol. 70, Winter.
Mossalanejad, A. (2008), "U.S. Crisis Management in Geopolitical Regions", Geopolitics Quarterly, Vol. 3, No 4, winter.
Pape, R. (2005), "Soft Balancing against the United States", International Security, Vol. 30, No. 1, Summer.
Waltz, K. (1964), "The Stability of a Bipolar World", Daedalus, Vol. 93, No. 3.
Wohlforth, William C. (1999), The Stability of a Unipolar World, International Security, Vol. 24, No. 1.