بازنمایی رسانه‌ای همکاری ایران و روسیه در بحران سوریه در روزنامه‌های اصلاح‌طلب: مطالعه موردی روزنامه «شرق»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

سوریه از ژانویه 2011 درگیر جنگ با اعضا و حامیان تروریسم تکفیری شد. نحوه پرداخت رسانه‌ای به همکاری ایران و روسیه در بحران سوریه، حائز اهمیت ویژه برای مخاطبان و کنشگران مدنی و غیرمدنی در ایران و خارج از ایران است. بر این اساس، این مقاله به‌دنبال پاسخگویی به این سؤال است که روزنامه شرق به‌عنوان یک رسانه اصلاح­طلب چگونه به بازنمایی همکاری ایران و روسیه در بحران سوریه می‌پردازد؟ روش به‌کار گرفته شده در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است و انتخاب داده‌ها به‌شیوه هدفمند انجام گرفته است. بر این اساس 22 داده شامل 10 متن مصاحبه، 9 تحلیل و 3 گزارش منتشر شده در روزنامه شرق در رابطه با همکاری ایران و روسیه در بحران سوریه، در بازه زمانی 2019-2015 انتخاب شد. سپس جملات کلیدی این 22 داده در قالب 15 مقوله نهایی دسته‌بندی شدند که 10 مقوله نشانگر دید منفی و 5 مقوله نشانگر دید محتاطانه روزنامه شرق به همکاری ایران و روسیه در بحران سوریه است. نتیجه مقاله حاکی از آن است که روزنامه شرق بر اعتماد نکردن به روسیه تأکید می‌کند. بنابراین در مجموع می‌توان گفت که این رسانه نوشتاری تحت تأثیر گرایش اصلاح‌طلبی، نگاهی مثبت به همکاری ایران و روسیه در بحران سوریه ندارد و این موضوع را به حافظه تلخ تاریخی ایران از روسیه ارتباط می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media Representation of Russia-Iran Cooperation in Syrian Crisis in the Reformist Newspapers: Case Study of "Shargh newspaper"

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Jamshidi 1
  • Monireh Nooriyan 2
1 Assistant Professor of International Relations, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Master of International Relations, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

From January 2011, Syria became involved in the war against members and supporters of Takfiri terrorism. The way of media processing to Iran-Russia cooperation in Syria crisis is fundamental for audiences and civil and non-civil activists in Iran and abroad. So, this article seeks to answer the question of how Shargh newspaper, as a reformist media represents Iran-Russia cooperation in Syria crisis. The methodology of this article is qualitative content analysis, and data-gathering was made purposefully. In this way, 22 Item of data, including ten interviews, nine analyses and three reports published in Shargh newspaper pertinent to Iran-Russia cooperation in Syrian crisis, were selected from 2015 to 2019. Then, the key sentences of these 22 data were categorized in the form of 15 final categories, of which ten categories indicate a negative view, and five categories show a cautious view of Shargh newspaper regarding Iran-Russia cooperation in Syria crisis. The result of this article shows that Shargh newspaper emphasizes its distrust toward Russia. Generally, it could be said that this printed media influenced by the reformist tendency, does not have a positive view of the Iran-Russia cooperation in Syrian crisis and links this situation to Iran's bitter historical memory of Russia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syrian Crisis
  • Iran
  • Russia
  • Shargh Newspaper
  • Reformist Movement
  • Media Representation
بشیر، حسن و علی‌اصغر کرم‌فر (1393)، «بازنمایی رسانه‌ای بحران سوریه در وب‌سایت‌های بی.بی.سی عربی، العربیه و العالم»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 38، صص 122-105.
زهره‌وند، علی (1392)، «بازنمایی بحران سوریه توسط همشهری آنلاین طی دو دوره 6 ماهه از آغاز بحران در سال 1390»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
ساعی، منصور (1389)، «بازنمایی ابعاد تاریخی و سیاسی هویت ملی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی سریال‌های تلویزیونی تاریخی درجه الف در سه دهه پس از انقلاب اسلامی ایران)»، فصلنامه پژوهش سیاست نظری، دوره جدید، شماره هفتم، صص 142-113.
سلطانی‌فر، محمد و شهناز هاشمی (1382)، پوشش خبری، تهران: انتشارات سیمای شرق.
صادقی، سید شمس‌الدین و سمیرا مرادی (1396)، «تحلیل اتحاد ایران و روسیه در پرتو بحران سوریه»، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 10، شماره 1، صص 170-153.
عزیزی، حمیدرضا و مصطفی نجفی (1397)، «آینده شراکت ایران و روسیه در بحران سوریه»، فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بین‌المللی، سال نهم، شماره 2، صص 95-67.
کاستلز، مانوئل (1380)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه: احد عقیلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو. 
میرزایی، خلیل (1394)، پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
نوری‌راد، فاطمه و زهرا حکیمی (1397)، «ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﻤﻪ‌ﭘﺮﺳﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق در رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ (ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ، اﻟﺠﺰﯾﺮه، اﯾﺮﻧﺎ و روداوو)»، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال چهارم، شماره 14، صص 215-176. 
هیوارد، سوزان (1381)، مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی، ترجمه: فتاح محمدی، تهران: هزاره سوم.
وبگاه روزنامه شرق (1399)، روزنامه شرق، قابل دسترس در:
http://sharghdaily.com/fa/main/page
Bardin, L (1989), Lanalyse de Contenu, P.U.F. Paris.
Branston, G and Stafford, R (2003), The Media student`s book, Branstone press.
Borshchevskaya, A (2018), "Russia’s Goals Go beyond Damascus", middle east quarterly, Available at:
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Borshchevskaya20171204-MiddleEastQuarterly-MEQ.pdf.
Cavanagh, S (1997),"content analysis: concepts, Methods and applications", Nurse Researcher, Vol 4, pp, 5-13.
Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004), "Qualitative Content Analysis in nursing research: Concepts, Procedures and Measures to achive trustworthiness", Nurss Edu Today: Vol 24, pp. 12-105.
Geranmayeh, E; Liik, K (2016), The New Power Couple: Russia and Iran in the Middle East, European Council on Foreign Relations, Available at: http://www.ecfr.eu/page//ECFR_186.
Hall, S (1997), Cultural Representation and Signifying Practice, London: Sage Publications.
Hsiu-fang, Hsieh & Sara E. shannon (2005), the approaches to content analysis Qualitative health research, Vol.15, No 9.
Kozhanov, N (2016), "Marriage of Convenience: Prospects for Russian-Iranian Regional Cooperation", Russia in Global Affairs, Available on:  http://eng.globalaffairs.ru/number/Marriage-of-Convenience-18245.
Kondracki, N.L., & Wellman, N.S (2002),"content Analysis: Review of Methods and their applications in nutrition education", Journal of Nutrition Education and Behavior, Vol 34, pp. 224-230.
Mansingh, S (2005), "India and the U.S: A Closer Strategic Relationship?" Economic and Political Weekly, VOL 40, NO 22, pp: 320-322.
Neuendorf, Kimberly A (2002), The Content Analysis Guidebook. Thousand Oaks: CA: Sage Publications.
Sazhin, V (2018), "Strategic partnership between Russia and Iran at a new phase what can the two countries offen each other?" Available at: http://russianc.uncil.ru/inner/?id.
Watson, J and Hill, A (2006), A Dictionary of Communication and Media of Dictionary Studies Communication, Publication Arnold Hodder, Edition 7.
Wilkinson, D. & Brimingham, P (2003), Using Research Instuments: A Guide for Researchers. London: Routeledge.
 Zhang, Y (2006), Content analysis (qualitative, thematic), Available at: http://www.ils.unc.edu/yanz/content 20%analysis pdf.