رقابت‌های روسیه با ناتو و آمریکا در دریای سیاه و پیشنهادهای رسانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه پیام نور تهران غرب و کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه صداوسیما

2 کارشناس و پژوهشگر ارشد اوراسیا

چکیده

حوزه ژئوپولیتیک دریای سیاه در سال‌های اخیر، به کانون مهم رقابت میان روسیه  با اعضای ناتو به‌ویژه آمریکا تبدیل شده است که واکاوی ابعاد مختلف ‌این رقابت حائز اهمیت است. هدف ‌این مقاله بررسی پیامدهای حاصل از‌ این رقابت‌ها در دریای سیاه است که به روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب نظریات «سازه‌انگاری» و «نظم جهانی» انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد حمایت غرب و آمریکا از انقلاب‌های رنگین در گرجستان و اوکراین، دعوت از آن‌ها برای پیوستن به ناتو، پذیرش عضویت کشورهای شرق اروپا در ‌این سازمان در کنار ماجراجویی‌های نظامی‌ موجب شده تا روسیه با درک تهدیدهای امنیتی از ناحیه ناتو و آمریکا، حضور نظامی ‌خود را در‌ این پهنه آبی استراتژیک تقویت کند. حمایت مسکو از اعلام استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا در پی جنگ با گرجستان در سال 2008، الحاق شبه‌جزیره کریمه به روسیه در سال 2014 و استقرار سامانه ­های موشکی در کالینینگراد از جمله اقدامات بازدارنده مسکو در حوزه دریای سیاه است. در مجموع می‌توان گفت‌ رقابت روسیه با ناتو و آمریکا در دریای سیاه بیشترین تأثیر را از حیث تشدید مسابقات تسلیحاتی به‌دنبال داشته و ‌این حوزه استراتژیک را به بستری بالقوه برای مناقشات بیشتر در‌ آینده تبدیل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Russia's Rivalry with NATO and US in the Black Sea and Suggestions for Media Coverage

نویسندگان [English]

  • Asieh Mehrvarz 1
  • Hassan Beheshtipour 2
1 MA of Political Science, West Tehran Branch, Payame Noor University, & Master of Communication Sciences, IRIB University
2 Researcher in Russia and Central Asia Region
چکیده [English]

In recent years, the Black Sea geopolitical region has become core of competition between Russia and NATO members and US which is important to explore the various dimensions of this competition. The purpose of this article is to investigate the consequences of these competitions in the Black Sea, which has been done in a descriptive-analytical manner and in the framework of the theories of "constructivism" and "world order. The findings show that Western and US support for the color revolutions in Georgia and Ukraine, their invitation to join NATO, and the admission of Eastern European countries to the alliance, along with military adventures, have led Russia to understand security threats from NATO and the United States and to strengthen its military presence in this strategic watershed. Russian support for the declaration of independency of South Ossetia and Abkhazia following the war with Georgia in 2008, the annexation of the Crimea peninsula to Russia in 2014, the deployment of missile systems in Kaliningrad, are Moscow's deterrent activities in the Black Sea. Russia's rivalry with NATO and the United States in the Black Sea has had the greatest impact in terms of intensifying arms battles in this watershed, turning this strategic area into a potential platform for further conflict

کلیدواژه‌ها [English]

  • NATO
  • Russia
  • US
  • Black Sea
  • Constructivism
  • IRIB World Service
کتب و مقالات
ابراهیمی، شهروز و نیکنام ببری (1395)، «روسیه و ناتو؛ از شراکت استراتژیک تا رقابت استراتژیک»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، دوره 22، شماره 96، صص 24-1.
ابوالحسن شیرازی، حبیب الله (1393)، «منازعه غرب و روسیه در قالب انقلاب‌های نارنجی و آبی در اوکراین»، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، شماره 27، صص 56-9.
ازکیا، مصطفی (1380)، جامعه‌شناسی توسعه، تهران: موسسه نشر کلمه.
اطاعت، جواد و حمیدرضا نصرتی (1388)، «ایران و خطوط انتقال انرژی حوزه خزر»، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 2، شماره 3، صص 155-129.
جوانپور هروی، عزیز؛ موسوی، محمد‌رضا و رحیم نوروزی (1396)، «تاثیر سپر دفاع موشکی آمریکا بر امنیت قدرت‌های منطقه‌ای»، فصلنامه مطالعات سیاسی، دوره 10، شماره 38، صص 30-1.
خلف‌خانی، مهدی و مهدی عابدی (1388)، «جابجایی ژئوپلتیک سرمایه‌داری، ناتو کارگزار سرمایه‌داری مسلح»، دانشنامه حقوق و سیاست، شماره 11، صص 102- 87.
سلیمی، حسین (1389)،  فرهنگ‌‌گرایی، جهانی شدن و حقوق بشر، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
سلیمی، حسین (1395)، «مبانی نظری تداوم ناتو پس از جنگ سرد»، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، دوره 9، شماره 35، صص 165- 141.
شبان فاریابی، معصومه (1387)، «عوامل داخلی و خارجی در شکل‌گیری انقلاب رنگی گرجستان»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، دوره 14، شماره 63، صص 158-137.
شفیعی، نوذر و مسعود رضایی (1390)، «جنگ روسیه و گرجستان، زمینه‌ها و محرک‌های اثرگذار»، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 4، شماره 19، صص 58-39.
فتاهی، شهرام (1388)، «آمریکا و انقلاب‌های رنگی در اوراسیا»، موسسه مطالعات‌ ایران و اوراسیا، دوره چهارم، شماره چهارم، صص 96- 75.
قوام،عبدالعلی (1386)، روابط بین‌الملل، رویکرد‌ها و نظریه‌ها، تهران: انتشارات سمت.
کریمی‌فرد، حسین و مجید روحی‌دهبنه (1395)، «بیشینه ‎سازی قدرت روسیه در قبال اوکراین»، فصلنامه سیاست خارجی، دوره 28، شماره 3، صص 577-521.
کمیسیون امنیت ملی آمریکا (1382)، استراتژی امنیت ملی امریکا در قرن21، (ترجمه: جلال دهمشگی، بابک فرهنگی و ابوالقاسم راه‌چمنی)، تهران: موسسه تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
مرادی، سیدمهدی؛ مسلم گلستان و رحیم نوروزی (1394)، «تأثیر طرح سپر دفاع موشکی آمریکا بر امنیت روسیه در منطقه اوراسیا»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، دوره 21، شماره 91، صص 197-165.
منوری، سیدعلی (1384)، گسترش ناتو به شرق و تـآثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران‌، تهران: موسسه تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
مهرورز، آسیه (1390)، «بررسی تحولات رهنامه دفاعی- نظامی ناتو پس از 11 سپتامبر و تاثیر آن بر محیط امنیتی ایران»، نشریه راهبرد دفاعی، دوره 9، شماره 33، صص 34-1.
والرشتاین، ایمانوئل (1381)، سرما­یه­ داری تاریخی، (ترجمه: یوسف نراقی)، تهران: نشر قطره.
وثوقی، سعید و مصطفی خیری (1395)، «اوکراین: عرصه تقابل غرب و روسیه»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، دوره 22، شماره 94، صص 158-133.
مصاحبه‌ها
بهمن، شعیب (10/6/ 1399)، «بررسی رقابت‌های روسیه با ناتو و آمریکا در دریای سیاه»، (مصاحبه با نگارنده)، تهران.
کوزه‌گر کالجی، ولی (4/6/1399)، «بررسی رقابت‌های روسیه با ناتو و آمریکا در دریای سیاه»، (مصاحبه با نگارنده)، تهران.
میرطاهر، سید‌رضا (10/6/1399)، «بررسی رقابت‌های روسیه با ناتو و آمریکا در دریای سیاه»، (مصاحبه با نگارنده)، تهران.
سایت‌ها
اسپوتنیک (2019)، «استقرار سامانه اس 300 در پایگاه نظامی‌ روسیه در تاجیکستان»، قابل دسترسی در:
  https://sptnkne.ws/AjyH
بهشتی‌پور، حسن (1397)، «سیگنال‌های روشن به بروکسل (ناتو) و واشنگتن با اهرم جنگ»، موسسه مطالعاتی قفقاز، قابل دسترسی در:
پولاب، شهره (1397)، «شباهت درگیری‌های تنگه کرچ برای روسیه با واقعه خلیج تونکین در جنگ ویتنام»، قابل دسترسی در:
 http://irdiplomacy.ir/fa/news/1980375
 سجادپور، سید محمد کاظم (1388)، «ناتو، افغانستان جهت‌ها و واقعیت‌ها»، روزنامه اطلاعات، شماره 24545.
کوزه‌گر کالجی، ولی (1396)، «روسیه، گرجستان و غرب در نهمین سالگرد بحران اوت 2008»، ایراس، قابل دسترسی در:
http://www.iras.ir
سعیدی، ساناز (1396)، «گرجستان: صحنه رویارویی ابتکارات آمریکایی و روسی»، ‌ایراس، قابل دسترسی در:
http://www.iras.ir
منابع انگلیسی
Applebaum, A (2018), "Russia’s latest attack on the Ukrainians is a warning to the west", Available at: https://www.washingtonpost.com
abcnews (2019),”NATO allies conduct Black Sea drills”, By the Associated Press, Available at: https://abcnews.go.com
Blank, S (2015), “Russia’s New Maritime Doctrine, Publication”, Eurasia Daily Monitor, Vol.12, NO.15, Available at:  https://jamestown.org
balkaninsight (2019),”US Deploys THAAD Anti-Missile System in Romania”, Available at: https://balkaninsight.com/2019/06/06/us-deploys-thaad-anti-missile-system-in-romania/
Cia. Gov (2020), Central Asia: Russia, Avialable at: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_rs.html
BBC (2019),”Russia deploys Avangard hypersonic missile system”, Available at:  https://www.bbc.com
Defensenews (2020), "Russia launches missiles in Black Sea during naval drills", Available at:https://www.defensenews.com/training-sim/2020/01/09/russia-launches-missiles-in-black-sea-during-naval-drills/
DW (2019), "Ukraine seizes Russian tanker in Black Sea", Available at:-https://www.dw.com
Eurocontinen (2020),”The geopolitical significance of Black Sea Region in the Greater Power rivalry context and its importance in a potential new European Security Architecture”, Available at: http://www.eurocontinent.eu/2020/02/the-geopolitical-significance-of-black-sea-region-in-the-greater-power-rivalry-context-and-its-importance-in-a-potential-new-european-security-architecture/
Britannica (2020), Available at:  http:// www.Britannica.com
ecns (2020), "Russia holds drills in Black Sea following NATO exercises", Available at: http://www.ecns.cn
Nato (2020/08/20),  Available at:
https://www.nato.int/cps/en/natolive/structure.htm
Nato (2020/07/21), ”NATO forces take part in exercise Sea Breeze in the Black Sea” Available at: ,https://www.nato.in
Nato (2020/07/22), ”NATO forces take part in exercise Sea Breeze in the Black Sea”, Available at: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news
Nato (2020/04/17), ”US destroyers conduct operations with NATO Allies in the Baltic and Black Seas”, Available at:  https://www.nato.int
Reporterly (2019), "Russia Deploys S-300 Missile System to Border with Afghanistan", Available at: https://www.themoscowtimes.com/2019/10/28/russia-deploys-s-300-afghan-border-first-time-a67935
Tass (2020), "Russia’s Navy tracks movements of US guided-missile destroyer in Black Sea", Available at: https://tass.com/defense/1123243
Tass (2020b), "Russian troops eliminate overwhelming enemy forces during drills in Tajikistan", Available at: https://tass.com/defense/1134095
Joja, I. Sabina (2020), “Three conflictscinarios for the black sea in 2020”, foreign policy research institute, Available at:   https://isnblog.ethz.ch/conflict/three-conflict-scenarios-for-the-black-sea-in-2020
kuimova, A and wezeman, T (2018), ”russia and black sea security” , Available at: https://www.sipri.org/publications/2018/sipri-background-papers/russia-and-black-sea-security
Malyasov, D (2019), "U.S. deployed THAAD air missile defense system to Romania", Available at: https://balkaninsight.com/2019/06/06/us-deploys-thaad-anti-missile-system-in-romania/
Mearsheimer, j.john (2015), ”Don't Arm Ukraine”, The New York Times, Available at:  https://www.nytimes.com/2015/02/09/opinion/dont-arm-ukraine.html
Goble, P (2019), ”Moscow Mulls Revising Montreux Convention in Response to NATO Presence in Black Sea”, Available at: https://www.realcleardefense.com
Kappen, R (1996), Collective identity in a democratic community: The case of NATO, The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, Columbia University Press, New York, p.357-399.
Schubert, L. Ellen (2019), "Irish Guard participates in Agile Spirit 19", Available at: https://www.dvidshub.net
The Institute for Foreign Analysis (2009), Missile Defense, the Space
Trisman, D (2016), “Why Putin Took Crimea”, Available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2016-04-18/why-russian-president-putin-took-crimea-from-ukraine
Toucas, B (2018), “Turkey Has No Allies in the Black Sea, Only Interests“, available at:  https://www.csis.org
Trt (2016/07/12), Available at: https://www.trt.net.tr
Uawire (2019), "Kremlin: Russia deployed long-range bombers in Crimea", Available at: https://www.uawire.org/kremlin-russia-deployed-long-range-bombers-in-crimea
vandiver  (2020), “US, Ukraine launch Black Sea drills while Moscow puts its fleet on alertm”
Werner, b (2019), "U.S. Tests First Post-INF, Ground-Based Cruise Missile", Available at:  https://news.usni.org
Yaylalı, Cem Devrim) 2014 (, “The Montreux Convention Regarding the Regime of the Straits”: A Turkish Perspective, Available at:  https://sldinfo.com