امکان‌سنجی راه اندازی تلویزیون اینترنتی ژاپنی برون مرزی صدا‌و‌سیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تهیه‌کنندگی رادیو، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صدا‌و‌سیما.

2 دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان.

چکیده

این مقاله با هدف امکان­ سنجی راه­ اندازی تلویزیون اینترنتی ژاپنی برون‌مرزی نگاشته شده است. برای این منظور ابتدا، 24 عامل اولیه از طریق مطالعه ادبیات پژوهش به‌عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر راه ­اندازی تلویزیون اینترنتی ژاپنی در برون‌مرزی صدا‌و‌سیما مشخص و سپس با استفاده از تکنیک دلفی فازی بر مبنای نظرات 10 نفر از صاحب نظران و خبرگان حوزه رسانه‌های برون‌مرزی و کشور ژاپن، تعداد 11 عامل از میان 24 عامل اولیه به‌عنوان مهمترین عوامل برای مطالعه امکان‌سنجی تلویزیون اینترنتی رادیو ژاپنی تعیین شد. در گام بعدی، کارشناسان به هر یک از عوامل مورد مطالعه بر اساس سطح آمادگی معاونت برون‌مرزی با استفاده از طیف لیکرت 5 تایی امتیاز داده ­اند و در نهایت برآیند نظرات ایشان بر روی نمودار عنکبوتی (نمودار رادار) مدل شده است. بنا بر نتایج به‌دست آمده بیشترین سطح آمادگی کنونی معاونت برون‌مرزی مربوط به ایجاد کانال ارتباطی با مخاطبان به‌منظور جمع‌آوری نظرات ایشان، در دسترس بودن پلی ­لیست (فهرست) برنامه­ ها برای عموم و استفاده از ویدیوها و تصاویر حرفه­ ای بوده و کمترین سطح آمادگی مربوط به گویندگان حرفه ­ای، مخاطب‌شناسی و توجه به نیازهای مخاطب در تولید برنامه ­ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Launching Japanese Internet TV in IRIB World Service

نویسندگان [English]

  • Maryam Saberi 1
  • Amir Hakaki 2
1 MA of Radio Production, IRIB University, Tehran, Iran
2 PhD of Industrial Management, Department of Industrial Management, Faculty of Economic, Management and Administrative Science, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Given the growing use of the Internet among the Japanese people, there is a need to expand resources and means of communication with audiences and media consumers in this important Asian country. Accordingly, this article aims to launching a Japanese overseas Internet TV. At the first stage, 25 factors based on research literature have been identified as the most important factors in the launch of the Japanese Internet TV in the IRIB. Then, using the fuzzy Delphi technique, based on the opinions of 10 experts in the field of IRIB World Service and Japan, 11 factors out of 25 factors have been determined as the most important factors for studying the feasibility of lunching Japanese radio Internet TV. Next, the expert is given to each of the studied factors based on the level of the ability using a 5-point Likert scale, and finally their scores are modeled based on the radar diagram. According to the results, in terms of creating a communication channel with the audience in order to collect their opinions, availability of program list, and using professional videos and images are those factors which have a good level of ability to launch Japanese Internet TV in the IRIB, and the lowest level of preparation is related to professional speakers, audience identification and attention to the needs of the audience in the production of programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IRIB World Service
  • Internet TV
  • Japan
  • Webcasting
  • Fuzzy DELPHI
آقاجانی، حسنعلی؛ خان­زاده، محمد و حمزه صمدی میارکلائی (1393)، «امکا­ن ­سنجی پیاده­ سازی و اجرای سیستم ­های برنامه ­ریزی منابع سازمان (ERP)»، فصلنامه مدیریت فناوری، دوره 6، شماره 2، صص. 186-161.
اخگری، محمد (1397)، رادیو در عصر دوم، تهران: انتشارات دانشگاه صدا‌و‌سیما. 
بصیریان جهرمی، حسین و محمدباقر سپهری ( 1398)، «تلویزیون‌های اینترنتی؛ بررسی انگیزه جوانان تهرانی در استفاده از تلویزیون‌های اینترنتی»، فصلنامه رسانه، دوره 30، شماره 3، صص 45-27.
حبیبی، آرش؛ ایزدیار، صدیقه و اعظم سرافرازی (1393)، تصمیم ­گیری چندمعیاره فازی، تهران: انتشارات کتبیه گیل. صص 39-31.
اسماعیلی، علی محمد (1387)، «دیپلماسی رسانه‌ای با تمرکز بر نقش سازمان صدا‌و‌سیما»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه، دانشگاه صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران.
 صابری، مریم (1398)، «شیوه‌های تبادل فرهنگ از طریق برنامه‌سازی در رادیو؛ مطالعه موردی رادیو‌ژاپنی برون‌مرزی و رادیو فارسی ان‌اچ‌کی:، پایان‌نامه کارشناسی ارشد تهیه کنندگی رادیو، دانشگاه صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران.
کامرانی جویمند، محمد مهدی (1393)، «طراحی الگوی تولید برنامه برای ارائه خدمات در تلویزیون اینترنتی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه تولید رشته تهیه‌کنندگی، دانشگاه صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران. 
کلهری، محمدمهیار (1392)، «نقش فناوری‌های نوین رسانه ­ای در برنامه­ های تعاملی تلویزیون برون‌مرزی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی- تهیه‌کنندگی، دانشگاه صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران.
قرقانی، ولی‌اله (1398)، «رسانه‌های برون‌مرزی ژاپن» در رسانه‌های برون‌مرزی جهان (مجموعه‌ای از نویسندگان)، چاپ اول، تهران: پژوهش‌های کاربردی معاونت برون‌مرزی صداوسیما.
قرقانی، ولی‌اله (1399)، «امکان‌سنجی راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی ژاپنی در برون‌مرزی صداوسیما»، مصاحبه حضوری با نگارنده، تهران: صداوسیما
مشهدی، مولود (1388)، «امکان‌سنجی پخش تلویزیون اینترنتی در ایران به منظور ارائه مدلی برای راه‌اندازی آن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطیایی.
Maglio, T (2017), "How much each broadcast net’s TV ratings are down from last year-so far", Available at: https://www.thewrap.com/broadcast-tv-ratings-nbc-cbs-abc-fox-cw/
Shafiei Nikabadi, M., & Hakaki, A (2018), "A Dynamic Model of Effective Factors on Open Innovation in Manufacturing Small and Medium Sized Companies", International Journal of System Dynamics Applications, VOL.7, NO.1, PP: 1-26.
米倉律(2008),「調査研究ノート:多文化社会における放送の役割に関する調査・研究に向けて」『放送研究と調査』NHK放送文化研究所11月号pp. 68-75