ترور شهید سپهبد سلیمانی از منظر قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق ‌بشردوستانه (با تأکید بر رسالت رسانه‌های برون‌مرزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

2 استادیار حقوق بین‌الملل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

در تاریخ چهاردهم دی 1398 (3 ژانویه 2020)، سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران، مهندس ابومهدی المهندس معاون الحشد‌الشعبی و کاروان همراه آنها، مورد حمله موشکی و ترور هدفمند ارتش آمریکا قرار گرفت. با توجه به اینکه ترورِ هدفمند شهید سپهبد سلیمانی، به‌عنوان فرمانده ارشد نظامی یک کشور در خاک کشور دیگر از سوی کشوری ثالث، نمونه بارز تروریسم دولتی محسوب می‌شود، بر این اساس، سؤال مقاله این است که ترور این فرمانده ارشد نظامی ایران و جبهه مقاومت، از منظر قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق ‌بشردوستانه چه وضعیتی دارد؟ برای رسیدن به پاسخ، پژوهش با روش تحقیق‌ توصیفی-تحلیلی و در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه با گردآوری مدارک معتبر و موثق به طریق اسنادی و کتابخانه‌ای و مراجعه به مطالب منتشر شده در اندیشکده‌های معتبر بین‌المللی، به بررسی مسئله پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد اقدام آمریکایی‌ها در ترور فرمانده نظامی ایران و همراهانش، در تضاد عینی با منشور ملل متحد، ناقض بدیهی‌ترین اصول و قواعد حقوق بین‌الملل ازجمله اصول عدم‌مداخله، اصل حاکمیت دولت‌ها، اصل منع توسل به‌زور، اصل عدم تجاوز و اصل مصونیت نمایندگان دولت‌ها و در نهایت به‌عنوان جلوه‌ای از تروریسم دولتی و جنگ تجاوزکارانه علیه دو کشور ایران و عراق قلمداد می‌شود. در این میان، نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل، اندیشکده‌های بین‌المللی و معتبر جهانی نیز اقدام دولت آمریکا را تجاوزکارانه، جنایت آشکار و نقض جدی حقوق بین‌الملل دانسته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assassination of Martyr Lieutenant General Soleimani from the Perspective of International Law and Humanitarian Rights (with an Emphasis on IRIB World Service Mission)

نویسندگان [English]

  • Javid Montazaran 1
  • Seyed Asghar Jafari 2
1 MA in International Relations, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of International Law, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

On January 3, 2020, during a targeted operation, Lieutenant General Qassem Soleimani, Commander of the Quds Force of Iran's IRGC, Engineer Abu Mehdi, Deputy of Hashad al-Shaabi and their companions were martyred through a assassination by the US Army. Since the targeted assassination of a senior military commander of one country in another country by a third party is a totally bizarre and unprecedented act, the research question is as follows: How this targeted assassination is viewed from the perspective of international law and humanitarian rights? In order to find the answer, the research has studied the issue through descriptive-analytical method by collecting valid and credible documents from libraries and also referring to the materials published in reliable international think tanks. The findings show that the US action in assassinating General Soleimani and his companions is in absolute contradiction with the UN Charter, violates the most obvious principles and rules of international law, including the principle of non-intervention, the principle of sovereignty, the principle of non-aggression, the principle of immunity of government representatives and ultimately as a manifestation of state terrorism and aggression against the two countries of Iran and Iraq. Meanwhile, Human Rights Institutions, United Nations, international and world-renowned think tanks have called the US government's action an aggression, a blatant crime, and a violation of international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lieutenant General Soleimani
  • Targeted Assassination
  • International Law
  • Humanitarian Rights
  • IRIB World Service
آقایی، قاسم (١٣٨٣)، «مداخلـۀ بشردوسـتانه؛ از ممنوعیـت تـا ضـرورت»،‌ فصلنامه پـژوهش‌ حقـوق عمومی، دوره 6، شماره 11، صص 111- 55.
ابراهیمی، سید نصرالله (1382)، «تجاوز و دفاع در حقوق بین‌الملل»، مجله حکومت اسلامی، شماره 29.
ابراهیمی، محمد و دیگران (1379)، اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی، تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
احمدی‌نژاد، مریم؛ متاجی؛ محسن و یاسر ایمن‌الرعایا (1395)، «تسلیح معارضان سوریه از منظر حقوق بین‌الملل»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره چهل و ششم، شماره 4، صص 906- 873.
برانلى، یان (1383)، حقوق بین‌الملل در اواخر قرن بیستم، تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‌المللی.
افشون، تورج و عبدالحسین الله‌کرم (1397)، «مقایسه رویکرد امنیتی آمریکا و حشد شعبی در عراق؛ عملکرد و چشم‌انداز»، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، سال یازدهم، شماره 42، صص 72-41.
جلالی، محمود (1384)، «تروریسم از دیدگاه حقوق بین‌الملل با تأکید بر حادثه 11 سپتامبر»، مجله نامه مفید، دوره 11، شماره 52، صص 80- 49.
حسینی اکبر‌نژاد، هاله و حوریه حسینی اکبر‌نژاد (1397)، «ترور هدفمند: نقض اصل عدم تقابل در تعهدات بنیادین حقوق‌بشر و حقوق ‌بشردوستانه»، پژوهش‌های حقوقی، شماره 35
دهقان، حسین و سید اصغر جعفری (1398)، مبانی و اصول دفاعی-امنیتی از دیدگاه امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای (مدظله)، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رضازاده، حسین و الهام امین‌زاده (1398)، «مصونیت مستشاران نظامی ایران در عراق و سوریه»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 49، شمارۀ 3، صص 693- 675.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا (١٣٨٠)، حقوق جنگ (حقـوق بین‌الملل‌ مخاصـمات‌ مسـلحانه‌)، تهران‌: انـتشارات‌ ‌ ‌دانـشگاه علامه طباطبایی.
ظریف، محمدجواد و محمد آهنی‌امینه (1391)، «قتل هدفمند مبانی متعارض در حقوق بین‌الملل با تأکید بر عملیات قتل هدفمند ایالات‌متحده آمریکا»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، زمستان 1391، دوره شانزدهم، شماره 4، صص 30- 1.
علیخانی، مهدی (1394)، قاعده منع توسل به‌زور و دفاع مشروع در شرایط قابل پیش‌بینی، مطالعات بین‌المللی، شماره 44.
علیاری‌تبریزی، بهاءالدین (1398)، «قتل هدفمند در آیینه اصول و مبانی حقوق بین‌الملل (با تأکید بر قتل‌های هدفمند رژیم اشغالگر قدس و ایالات‌متحده آمریکا به‌ویژه قتل هدفمند شهید سپهبد قاسم سلیمانی)، پژوهش‌نامه حقوق‌بشری، شماره 18.
فقیه‌حبیبی، علی (1395)، «جایگاه حقوق ‌بشردوستانه در اسلام و اسناد بین‌المللی»، پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، دوره 6، شماره 2، صص 103- 81.
قاسمی، غلامعلی (1395)، «چالش‌های اصل عدم‌مداخله و جایگاه آن در حقوق بین‌الملل»، آفاق امنیت، شماره 33، صص 172- 143.
موسوی، سید فضل‌الله و مهدی حاتمی (1385)، «دفاع مشروع پیش‌دستانه در حقوق بین‌الملل»، فصلنامه حقوق، شماره 72، صص 324- 303.
مرادی، عبدالله (1395)، «عملیات روانی علیه سپاه در الگوی تخاصم راهبردی دشمن»، مطالعات عملیات روانی، شماره 44، صص 137- 108.
محمدی، سیدمهران (1397)، «حمله موشکی ایالات‌متحده آمریکا به سوریه از منظر حقوق بین‌الملل»، پژوهش ملل، دوره سوم، شماره 31.
منتظران، جاوید (1398 الف)، «آثار حقوقی بین‌المللی تروریستی نامیدن سپاه»، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، قابل‌دسترسی در:
 http://www.css.ir/fa/content/114806
منتظران، جاوید (1398 ب)، «حمله به حشد‌الشعبی، نقض توافقنامه امنیتی عراق- آمریکا»، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، قابل‌دسترسی در:
http://www.css.ir/fa/content/114991
Afzal, M (2020), "Around the halls: Experts react to the killing of Iranian commander Qassem Soleimani", Available at: https://www.brookings.edu/blog/order-from chaos/2020/01/03/around-the-halls-experts-react-to-the-killing-of-iranian-commander-qassem-soleimani
Anand, R. P (1986), Sovereignty of States in a Interdependent World. collected courses of the Hague Academe of International Law p. 37
Anderson, K (2009), Targeted Killing in U.S. counter – terrorism Strategy and Law, George Town University Law center.
Bellinger, J (2020),"Does the U.S. Strike on Soleimani Break Legal Norms?" Available at: https://www.cfr.org/in-brief/does-us-strike-soleimani-break-legal-norms
Ben-Meir, A (2020), "Killing Soleimani Undermines Global Order", Available at: http://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/killing-soleimani-undermines-global-order/
Bernhard, Rudolf (2002), Encyclopedia of public international law Vo1. 10, Amsterdam: North-Holland
Foreign Terrorist Organizations (2019), Available at: https://www.state.gov
/foreign-terrorist-organizations/
france24 (2020), "Iraq parliament passes resolution to expel US-led coalition troops from country", Available at: https://www.france24.com/en
/20200105-iraq-parliament-passes-resolution-to-expel-us-led-coalition-troops-from-country
Henckaerts, J. M. and Doswald-Beck, L (2005), Customary International Law Cambridge, Cambridge University Press, Vol. 1, 3.
Human Rights watch (2011), "US targeted killing and International Law", Available at: http://www.hrw.org/news.
ICJ(1986), Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v United States) (Merits), ICJ, Rep 14.
ICJ (2005), "Armed Activities on the Territory of the Congo", (DRC V Uganda), ICJ, Rep 201.
ICTY, (1996), Karadzic and Meladic Case, Review of The Indictment, 11 July.
ILM(2009), Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (Advisory Opinion) 2004, 43 ILM 1009.
Kadhim,A (2020), "By killing Soleimani, the United States destroyed its relationship with Iraq", Available at:  https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/by-killing-soleimani-the-united-states-destroyed-its-relationship-with-iraq/
Mednicoff, D (2020), "The U.S.Iran Conflict and the Consequences of Breaking International Laws", Available at: https://nationalinterest.org/
 blog/buzz/us-iran-conflict-and-consequences-breaking-international-laws-113046
middle East Monitor (2020), "Iraq complains to UN over US attacks; summons US envoy", Available at: https://www.middle east monitor.com/20200105-iraq-complains-to-un-over-us-attacks-summons-us-envoy/
Nikołajew, J (2013), the concept and classification of special missions under international law doctrine, Review of comparative law, Volume XVIII, pp 129-146.
Nils M (2008), Targeted Killing in International Law Oxford: Oxford University
reuters (2020),"Factbox: Reactions to the killing of Iranian general in a U.S. air strike", Available at: https://www.reuters.com/article/us-iraq-security-blast-reaction-factbox/reactions-to-the-killing-of-iranian-general-in-a-u-s-air-strike-iduskbn1z2070
Ronzitti, N (2006), "The Expanding Law of Self-Defense", Journal of Conflict and Security Law, Published by Oxford University.
Rudolf, I (2020), "protecting iraq’s sovereignty amid geopolitical tensions around iran", Available at: https://dgap.org/en/research/publications/protecting-iraqs-sovereignty-amid-geopolitical-tensions-around-iran
Stevenson, J (2020), "American Foreign Policy Is Broken. Suleimani’s Killing Proves It", Available at: https://www.nytimes.com/2020/01/04/opinion/trump-soleimani-strike.html
Tams, Christian J. (2009), "The Use of Force against Terrorists", The European Journal of International Law, Vol. 20, No 2.
Twitter ,realDonaldTrump: 3Jan 2020, Available at:  https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1213096351296299017?lang=en
US Statement by the Department of Defense (2020), The US Statement by the Department of Defense, Available at: https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2049534/statement-by-the-department-of-defense/
U.S.–Iraq Status of Forces Agreement (2008), Available at:      https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/USIraqi_SOFA-en.pdf
Washingtonpost (2020), "Trump says Iranian military leader was killed by drone strike ‘to stop a war," warns Iran not to retaliate", Available at: https://www.washingtonpost.com/world/iran-strike-live-updates/2020/01/03/3779f55c-2e33-11ea-bcb3-ac6482c4a92f_story.html