«جنایات بین‌المللی» عربستان سعودی در یمن و چگونگی نقش‌آفرینی دیوان بین‌المللی کیفری (با تأکید بر رسالت رسانه‌های برون‌مرزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق بین‌الملل عمومی و پژوهشگر رسانه

چکیده

سران و فرماندهان نظامی‌ عربستان سعودی در تجاوز نظامی‌ به یمن که از ۲۵ مارس ۲۰۱۵ میلادی آغاز شده است، علاوه بر آمریت در استفاده از سلاح‌های غیرمجاز مانند بمب‌های خوشه‌ای، فسفری و گرمافشاری، به بمباران مناطق غیرنظامی، مراکز مذهبی، تاریخی، آموزشی، بیمارستان‌ها، مدارس، مساجد و بازارها دست زده‌اند. علیرغم هشدارهای بین‌المللی، محاصره زمینی، هوایی و دریایی یمن توسط عربستان سعودی موجب کمبود مواد غذایی، دارو و ایجاد قحطی شده است. بررسی مصادیق جنایاتی که با آمریت محمد بن سلمان و سایر فرماندهان ارشد سعودی در یمن به‌وقوع پیوسته، نشان‌دهنده ارتکاب جرایم بین‌المللی شامل جنایت جنگی، جنایت علیه انسانیت و نسل‌زدایی است. عناصر مادی و معنوی این جنایات به‌قدری آشکار است که نوعی اجماع در احراز ارتکاب آنها وجود دارد، چراکه سران سعودی تعمداً، با قصد حصول به نتیجه خاص، با نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه از جمله کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و قواعد لاهه، براساس ماده 8 اساسنامه رم مرتکب جنایت جنگی در یمن شده‌اند و از این جهت مسئولیت کیفری فردی دارند. مقاله حاضر با هدف بررسی جنایات بین‌المللی ارتکابی ائتلاف سعودی در یمن و در قالب نظریه مسئولیت کیفری بین‌المللی شخصی (حقیقی)، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه راهکارهایی برای نقش‌آفرینی دیوان بین‌المللی کیفری در قبال این جنایات وجود دارد؟ یافته‌های مقاله با کاربست روش توصیفی- تحلیلی حاکی از آن است که به‌دلیل عدم عضویت عربستان سعودی و یمن در دیوان بین‌المللی کیفری، دیوان صلاحیت رسیدگی به این جنایات را تنها در صورتی دارد که موضوع از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شود. همچنین اتباع برخی از کشورهای عضو دیوان نظیر چاد، نیجر و سنگال در ائتلاف سعودی علیه یمن، حضور و در جنایات ارتکابی نقش دارند. در نتیجه دادستان دیوان با رویکرد مستقل حقوقی، می‌تواند راساً تحقیقاتی در این خصوص آغاز نماید. رسانه‌های برون‌مرزی می‌توانند این موضوع را به یک مطالبه جهانی از شورای امنیت و دیوان بین‌المللی کیفری تبدیل کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Saudi Arabia’s International Crimes in Yemen and the Role ICC (With an Emphasis on IRIB World Service Missions)

نویسنده [English]

  • Ahmad Kazemi
PhD in Public International Law and Media Researcher
چکیده [English]

Saudi Arabian leaders and military commanders in a military offensive against Yemen that has begun on March 5, 2015, in addition to assisting in the use of illicit weapons such as cluster bombs, phosphorus and heat bombs, they have bombed civilian areas, religious, historical, educational centers, hospitals, schools, mosques and markets. Despite international warnings, Saudi Arabia's Yemeni land, air and sea siege causes food shortages, drugs and famine. Investigations of crimes committed by Mohammed bin Salman and other senior Saudi commanders in Yemen indicate the commission of international crimes including war crimes, crimes against humanity and genocide. The material and spiritual elements of these crimes are so obvious that there is some consensus in committing them, Because the Saudi leaders deliberately, with a view to reaching a specific conclusion, grossly violating international humanitarian law, including the Fourth Geneva Conventions and The Hague Rules, according to Article 8 of the Rome Statute they have committed war crimes in Yemen and so they have individual criminal responsibility. The purpose of this article is to investigate the international crimes committed by the Saudi Coalition in Yemen based on the theory of personal (genuine) international criminal responsibility? Using a descriptive-analytical method, the findings of the paper indicate that due to Saudi Arabia's and Yemen's non-membership in the International Criminal Court, the Tribunal has jurisdiction to investigate these crimes only if the matter is referred to it by the Security Council. Also nationals of some member states of the Court including; Chad, Niger and Senegal involved in Saudi alliance against Yemen and involved in crimes. As a result, the Court's prosecutor, with an independent legal approach, can begin investigations in this regard. IRIB World Service Media can turn this into a worldwide demand from the Security Council and the International Criminal Court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yemen
  • International Criminal Court
  • War Crimes
  • Crime against Humanity
  • Mohammad bin Salman
  • Jurisdiction
  • IRIB World Service
آقایی جنت‌مکان، حسین (1390)، «تعریف، عناصر و شروط اعمال صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به جنایت تجاوز با نگاهی به موافقتنامه کامپالا»، مجله حقوقی بین‌المللی، دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، صص 184- 163.
آقائی جنت‌مکان، حسین (1386)، محاکمة قدرت (مسئولیت کیفری مقامات مافوق و زیردستانِ آنان در حقوق کیفری بین المللی)، چاپ اول، تهران: گنج دانش.
بیگ‌زاده، ابراهیم (1377)، «بررسی جنایت نسل‌کشی و جنایات برضد انسانیت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 21، صص 104- 69.
 حسیبی، به‌آذین (1383)، «مسئولیت کیفری مقامات عالیرتبه دولت‌ها در حقوق بین‌الملل»، مجله کانون وکلا.
خالقی، علی و حمیدرضا جاویدزاده (1390)، «رویکرد قضایی سازمان ملل متحد در مبارزه با نسل‌کشی»، فصلنامه حقوق، دوره 41، شماره 1، بهار، صص 224- 203.
رحمانیان، حامد و حیدر پیری (1392)، «بررسی کیفرشناختی جنایات بین‌المللی»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره پنجم، شماره 2، پاییز، صص 58- 25.
زمانی، سیدقاسم (1395)، «واگرایی و همگرایی «مسئولیت کیفری فردی» و «مسئولیت بین‌المللی دولت» تأملی در اوراق پرونده جنگ شیمیایی عراق علیه ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال 18، شماره 51، صص 29-9.
سیدزاده ثانی، سیدمهدی و زهرا فرهادی‌آلاشتی (1393)، «جنایات جنگی در منازعه‌های داخلی و بین‌المللی؛ مبانی و مصادیق تمایز»، پژوهشنامه ایرانی سیاست بین‌الملل، سال سوم، شماره 1، پاییز و زمستان، صص 71-44.
شایگان‌فرد، مجید (1387)، «دیوان بین‌المللی کیفری و صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 38، شماره 4، زمستان، صص 279- 255.
شریعت‌باقری، محمدجواد (1388)، حقوق بین‌الملل کیفری، تهران: نشر جنگل.
شریعت‌باقری، محمدجواد (1381)، «صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی: اختلاف نظرها در مورد پیش‌شرط‌های اعمال صلاحیت دیوان»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ، شماره 26، صص 57-25.
کیتیچایساری، کریانگساک (1387)، حقوق کیفری بین‌المللی، (ترجمه حسین آقایی جنت‌مکان)، چاپ سوم، تهران: نشر جنگل.
کسسه، آنتونیو (1387)، حقوق کیفری بین‌المللی ، (ترجمه زهرا موسوی، اردشیر امیرارجمند، حسین پیران)، تهران: نشر جنگل.
میرمحمد صادقی، حسین (1388)، دادگاه کیفری بین‌المللی، تهران: نشر دادگستر، چاپ چهارم.
Human Right Council Report (2019), "A/HRC/42/CRP.1, Situation of human Rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014", Human Rights Council Forty-second session, Available at: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A_HRC_42_CRP_1.PDF
Ahtribune (2017), "Yemen’s Ex-President Blames Saudi Arabia for Cholera Outbreak in Yemen by Using Banned Weapons", Available at: https://ahtribune.com/world/north-africa-south-west-asia/war-on-yemen/1772-saudi-yemen-cholera.html
Associated Press (2018), "Yemeni Prisoners Say Emirati Officers Sexually Torture Them", Available at :  https://apnews.com/37485a888de646918dfd4e7b8de3df73/Yemeni-prisoners-say-Emirati-officers-sexually-torture-them
Brownlie, Ian (1998), Principles of Public International Law, Fifth edition, New York: Oxford University Press.
Cassese, Antonio (2002), The rome statute of the international criminal court: a commentary, Volume I, Oxford university press, first published.
CASSESE, Antonio (2003), International Criminal Law, Second Edition, Oxford, New York: Oxford University Press.
Aust, Anthony-Charter of the United Nations(1945), Available at: http://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html
Doctors without borders (2018), "Yemen: Airstrike hits MSF cholera treatment center in Abs ",Available at : https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/yemen-airstrike-hits-msf-cholera-treatment-center-abs
Dormann, k & Doswald-Beck, L & Kolb, R (2003), Element of war crimes under the Rome statute of the international criminal cour: sources and commentary, Cambridge university press, first published.
freitag (2017), "Yemen being pushed ever closer to famine: 1,000 days of war and a crippling blockade is starving its people", Available at : https://www.freitag.de/autoren/dklose/jemenkrieg-mosaik-369-yemen-war-mosaic-369
Human Rights Watch (2018), "Failure to Credibly Investigate and Provide Redress for Unlawful Attacks in Yemen", Available at : https://www.hrw.org/report/2018/08/24/hiding-behind-coalition/failure-credibly-investigate-and-provide-redress-unlawful
Human Rights Watch (2015), “Yemen: Saudi-Led Airstrikes Used Cluster Munition.
ICJ (2018), "Bearing the Brunt of War in Yemen: International Law Violations and their Impact on the Civilian Population, International Commission of Jurists (ICJ), Geneva.
ICRC (2018), Health crisis in Yemen, Available at : https://www.icrc.org/en/where-we-work/middle-east/yemen/health-crisis-yemen
Fisk, Robert (2016), Saudi Arabia ‘deliberately targeting impoverished Yemen’s farms and agricultural industry’ Available at : https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-s-bombing-of-yemeni-farmland-is-a-disgraceful-breach-of-the-geneva-conventions-a7376576.html
Iuvmpress (2018), Saudi Arabia kills children and women in Yemen, while the world is silent about these crimes, Available at: https://iuvmpress.com/32219.
ICTY (2001), "Krstić (IT-98-33)", The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Available at : https://www.icty.org/en/case/krstic
International Law Commission (2016), "Report of the International Law Commission, Sixty-eighth session", available at: http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2016/english/a_71_10.pdf&lang =EFSRAC
Merat, Arron (2019), "The Saudis couldn’t do it without us’: the UK’s true role in Yemen’s deadly war", Available at : https://www.theguardian.com/world/2019/jun/18/the-saudis-couldnt-do-it-without-us-the-uks-true-role-in-yemens-deadly-war
news.un (2019), "Yemeni children ‘dying right now’ due to food aid diversions Beasley warns Security Council", Available at : https://news.un.org/en/story/2019/06/1040651
Passey, Benjamin (2018), "The Destruction of Cultural Heritage in the YemenConflict: Legal Implications and State Responsibility", Brigham Young University Prelaw Review, Volume 32.
Rome Statute (2002), Rome Statute of the International Criminal Court, Published by the International Criminal Court, The Hague.
Schmitt, Eric (2010), “Unrest in Yemen Seen as Opening to Qaeda Branch”,The New York Times, 4 April,  Available at: http://www.Nytimes.Com/2011/04/05/World/ Middleeast, p: 417.
The States Parties to the Rome Statute  (2018), Available at : https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx
theguardian (2018), "Saudi-led coalition strike kills at least 20 at wedding in Yemen", Available at : https://www.theguardian.com/world/2018/apr/23/at-least-20-killed-as-airstrike-hits-yemen-wedding-officials-say
MacAskill Ewen and Torpey, Paul (2016), "One in three Saudi air raids on Yemen hit civilian sites, data shows", Available at : https://www.theguardian.com/world/2016/sep/16/third-of-saudi-airstrikes-on-yemen-have-hit-civilian-sites-data-shows
Wintour, Patrick (2019), "UK, US and France may be complicit in Yemen war crimes UN report", Available at: https://www.theguardian.com/world/2019/sep/03/uk-us-and-france-may-be-complicit-in-yemen-war-crimes-un-report
UN news (2017), International, independent probe of alleged violations in Yemen needed  UN deputy rights chief, Available at: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56415&Kw1=yemen&Kw2=&K3
Unep (2019), "Statement of the Asia-Pacific States at the fourth session of the United Nations Environment Assembly", Available at : http://web.unep.org/environmentassembly/asia-pacific-states
United Nations Convention against Transnational Organized Crime  (2000), United Nations Office on  Drugs and Crime ,Vienna , Available at : https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica /organised- crime/united_nations_convention _against_transnational _organized_crime_and_the_protocols_thereto.pdf
Unrefugees (2018), "Yemen HUMANITARIAN CRISIS", Available at : https://www.unrefugees.org/emergencies/yemen/
MAGDY, SAMY )2019), "Database Says 91,600 Killed in Yemen Fighting Since 2015", Available at: https://www.usnews.com/news/world/articles/2019-06-
19/database-says-91-600-killed-in-yemen-fighting-since-2015
Waal, Alex de (2018), "Mohammed bin Salman should be prosecuted over the Yemen conflict", The Guardian, Available at: https://www.theguardian.com/globaldevelopment/2018/dec/04/mohammed-bin-salman-should-be-prosecuted-over-the-yemen-conflict.
Weatherall, Thomas (2015), "juscogens and sovereign immunity: reconciling divergence in contemporary jurisprudence", georgetown journal of international law, Vol. 46.
Yemen in Focus, (2019), "UAE-backed separatists", Available at: https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/11/5/yemen-in-focus-uae-backed-separatists-saudi-backed-government-sign-deal