استفاده ابزاری امریکا از دلار؛ اهداف، پیامدها، واکنش‌ها و ارائه رویکردهای رسانه‌ای

نویسنده

استادیار روابط بین‌الملل گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده با استفاده ابزاری از پول ملی خود یعنی دلار به دفعات در روندهای بین‌المللی مداخله داشته است، به‌طوری که دلار ابزار همیشگی برای اهداف واشنگتن بوده است. بر این اساس پرسش اصلی مقاله آن است که نقش و کارکرد دلار در تحقق اهداف امریکا در نظام سیاسی و اقتصادی بین‌المللی چیست؟ در پاسخ، فرضیه نویسنده آن است که امریکا با استفاده ابزاری از دلار در نظام بین‌الملل، در راستای تقویت ایده هژمونی پولی این کشور در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی عمل کرده است. هژمونی پولی به‌عنوان یک «ابزار اقتصادی و سیاسی» به امریکا این امکان را داده تا عملکرد سیستم پولی بین‌المللی را در کنترل خود داشته باشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از تحلیل روندهای کلان اقتصاد جهانی، به تبیین جایگاه دلار در تعاملات اقتصاد جهانی، پیامدهای استفاده ابزاری امریکا از این ارز در عرصه نظام بین‌الملل و واکنش‌های جهانی درباره آن مانند تلاش روسیه، چین و ایران برای دلارزدایی و پیمان‌های دو یا چند جانبه مالی پرداخته است. با توجه به سرعت رو به افزایش این گونه واکنش‌ها می‌توان سقوط قدرت دلار در آینده را پیش‌بینی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

US Instrumental Use of the Dollar; Goals, Consequences, Reactions; Providing Media Approaches

نویسنده [English]

  • Mehdi Hedayati Shahidani
Assistant Professor of International Relations, Department of Political Science, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

After World War II, using its national currency, the dollar, the United States intervened repeatedly in international trends, as the dollar has always been a tool for Washington's purposes. The key question is, then, what is the role and function of the dollar in achieving US goals in the international political and economic system? In response, the author's hypothesis is that the United States has used the dollar in the international system to strengthen the idea of monetary hegemony at various political, economic, military, and cultural levels. The monetary hegemony as an "economic and political tool" has enabled the US to control the function of the international monetary system. Using global macroeconomic trends analysis, and with a descriptive-analytical method, this article explains the position of the dollar in global economic interactions, the consequences of the US instrumental use of this currency in the international arena, and global reactions about it, like efforts of Russia, China and Iran for De-Dollarization and bilateral or multilateral financial treaties. Due to the rising speed of such reactions, the collapse of dollar strength in the future can be predicted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • US
  • Monetary Hegemony
  • De-Dollarization
  • Financial Treaties
  • IRIB World Service
استیگلیتز، جوزف (1391)، سقوط آزاد؛ بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی، (ترجمه محمد ناصر شرافت و رسام مشرفی)، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
پرکینز، جان (1389)، اعترافات یک جنایتکار اقتصادی؛ افشاگری‌هایی در باب ترفندهای ایالات متحده‌ امریکا در اقتصاد جهانی، (ترجمه مهرداد شهابی و میرمحمود نبوی)، تهران: نشر اختران، چاپ سوم.
پوراحمدی، حسین (1386)، اقتصاد سیاسی بین‌الملل و تغییرات قدرت امریکا: از چندجانبه‌گرایی هژمونیک تا یک‌جانبه‌گرایی افول، تهران: مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
ساعی، احمد و قاسم ترابی (1389)، «نظریه ثبات هژمونیک و بحران در نظام اقتصاد جهانی»، فصلنامه سیاست، سال چهلم، شماره 4 (پیاپی 16)، زمستان، ص 160-143.
سیف، احمد (1382)، «هژمونی دلار، یورو و علتهای واقعی حمله امریکا به عراق»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال هفدهم، شماره 9-10 (پیاپی 190)، خرداد و تیر.
سیف، الله مراد (1389)، «برآورد راهبردی قدرت اقتصادی آمریکا»، فصلنامه آفاق امنیت، سال سوم، شماره 8، صص 75-47.
شیرخانی، محمدعلی و عبدالله قنبرلو (1387)، «هژمونیسم تجاری امریکا: شرایط دوره پس از جنگ سرد»، فصلنامه سیاست، دوره 38، شماره 2.
گیلپین، رابرت (1392)، اقتصاد سیاسی جهانی؛ درک نظم اقتصاد بین‌الملل، ترجمه جمعی از مترجمان، تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
میرمحمدی، الهام (1397)، «پایان پادشاهی دلار؛ چه بر سر منبع قدرت امریکا می‌آید؟»، تجارت‌نیوز، قابل دسترس در: https://tejaratnews.com/
هدایتی‌شهیدانی، مهدی (1397)، «گذار در ساختار اقتصاد جهانی؛ رفتار اقتصادی قدرت‌های بزرگ در دوره گذار»، پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره 8، شماره 28، تابستان 1397، صص 122-91.
Cai Xiao (2017), "China, Russia set up RMB investment fund", China Daily, 05 June 2017.
Car, Edward H. (2001), the Twenty Years’ Crisis. 3rd ed. New York: HarperCollins Publishers.
Centre for Economic Research (2016), "East vs. West: Battle for Reforming the World Economy", Russian Institute for Strategic Studies.
Focus Economics (2018), "The World's Top 10 Largest Economies", 8 Nov 2018, URL: https://www.focus-economics.com/blog/the-largest-economies-in-the-world
Gloystein, Henning (2018), "Explainer: Shanghai crude futures complete globalization of oil markets", Reuters, 28 March 2018.
Hanly, Ken (2017) "China challenging U.S. dollar by pricing oil in yuan", Digital Journal, 29 Oct 2017.
Hughes David A. (2018), "The End of US Petrodollar Hegemony?", BISA Annual Conference, (University of Lincoln). June 12-15, Bath.
IMF (2018), Appendix I, International Reserves, URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2018/eng/assets/pdf/imf-ar-2018-appendix-i-to-v.pdf.
International Monetary Fund (2019), “Currency Composition of Official Foreign Exchange,” Accessed Dec. 12, 2019. URL: http://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4
Kievich Aleksandr V. (2018), "DE–dollarization of the World Economy as the Factor of the Aggressive Politics of the USA, Banking system: sustainability and development prospects": collection of scientific articles of the IX international scientific and practical conference on banking economics, - Pinsk: Poles GU, 2018. - Pp. 58-62.
Kremlin. Ru (2015), "Draft law to ratify agreement on cooperation in organising an integrated currency market in the CIS submitted to State Duma for ratification", 28 August 2015, URL: http://en.kremlin.ru/acts/news/50190
Kubo, Koji (2017), Dollarization and De-dollarization in Transitional Economies of Southeast Asia, Palgrave Macmillan, London.
McMaken, Ryan (2017), "Trump's China-Sanctions Madness Imperils the Dollar", Mises Institute, 19 Sep 2017.
Mohsin Saleha and John, Arit (2017) "Mnuchin Threatens More Sanctions on China Over North Korea", Bloomberg, 12 Sep 2017.
Russia Today (2017), "Russia & China to extend currency swap agreement to lessen dollar dependence", 31 Oct 2017, URL: https://www.rt.com/business/408305-russia-china-currency-swap/
Russia today, (2019), "Russia & China stockpiling gold because ‘they can read the writing on the wall’ – Peter Schiff", 10 Sep, 2019, URL: https://www.rt.com/business/468481-china-russia-gold-schiff/
Steil, Benn (2014), The Battle of Bretton Woods: John Maynard Keynes, Harry Dexter White, and the Making of a New World Order, (Council on Foreign Relations Books (Princeton University Press))
Strange, Susan (1997) Casino Capitalism. Manchester: Manchester University Press.
Verma, Parth & Gupta, Prajwal (2018), "Russia’s Policy Framework in a Multifaceted Macroeconomic Risk Environment", Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. 7, Supplementary Issue 2. Pp. 200-212.
Рия Новости (2014), "США грозят банку BNP Paribas штрафом в $10 млрд за нарушение санкций", 30,05,2014, URL: https://ria.ru/20140530/1009935081.html