جنبش جلیقه‌زردها در فرانسه؛ زمینه‌ها، روندها، پیامدها و پیشنهادهای رسانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی، گروه روابط بین الملل، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

جنبش جلیقه‌زردها مظهر اعتراض طبقات ضعیف و متوسط جامعه فرانسه به سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی امانوئل ماکرون و نتیجه افزایش شکاف‌های اجتماعی در این کشور محسوب می‌شود. از این رو، مقاله حاضر با اتکا به روش کیفی از نوع توصیفی ـ تحلیلی، به تبیین چرایی شکل‌گیری جنبش جلیقه‌زردها در فرانسه و چگونگی تأثیرگذاری آن بر حیات سیاسی فرانسه در سطوح ملی و فراملی پرداخته است. بررسی‌ها و یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که این جنبش به‌لحاظ استمرار و بروز خشونت در جمهوری پنجم فرانسه بی‌سابقه بوده و پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی متعددی برای فرانسه به‌دنبال داشته است. کاهش ده‌ درصدی سفرهای گردشگری به فرانسه، خشونت پلیس، حمله به شعب بانکی و مراکز تجاری و به آتش کشیدن خودروها، افزایش روحیه مطالبه‌گری از دولت و ایجاد راهپیمایی‌های اعتراضی در بین اقشار مختلف جامعه، افزایش محبوبیت حزب تجمع ملی با گرایش‌های راست افراطی، افزایش چشمگیر خودکشی در بین نیروهای پلیس فرانسه ازجمله پیامدهای داخلی جنبش جلیقه‌زردها بوده است. در بعد خارجی نیز پیامدهایی مانند تضعیف موضع ماکرون در سطح بین‌المللی به‌‌ویژه ازمنظر سیاست‌های زیست‌محیطی، افزایش مداخله‌های ترامپ در امور داخلی فرانسه و اتحادیه اروپا و الهام‌بخشی این جنبش به جنبش‌های مشابه در فلسطین اشغالی، تونس و مصر قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Yellow Vest Movement in France; Contexts, Trends, Implications and Suggestions for Media Coverage

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Dehshiri 1
  • Farideh Karimi Mehr 2
1 Associate Professor of Political Science, Faculty of International Relations, Tehran, Iran
2 M.A. in French Language & Literature, Ferdousi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The yellow vest movement represents the protests of the weak and middle classes of French society to the economic and tax policies of President Emmanuel Macron and has been the outcome of increasing social gaps in this country. Therefore, the present paper, through a qualitative method of descriptive-analytic type, explains why the vest yellow movement in France has been formed and how was its impact on the political life of France at national and transnational levels. Reviews and findings of this article demonstrates that this movement is unprecedented in terms of continuation and violence rate in the Fifth Republic of France and has resulted in political, economic, social and security consequences for France. The 10 percent reduction of touristic trips to France, the rate of police violence, attack on bank branches and commercial centers, firing the cars, the increasing level of public request from the government and the protesting demonstrations among different segments of society, the increase in the popularity of the far right party (National Front) and a dramatic increase in suicide of the French police forces are among the internal implications of the yellow vest movement. At the external level, one can enumerate the consequences such as: weakening the international position of President Macron, especially from the perspective of environmental policies, the rise of Trump's interventionist speeches regarding the internal affairs of France and the European Union as well as the inspiration of this movement for similar movements in Palestine, Tunisia and Egypt.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yellow Vests
  • New social movement
  • Emmanuel Macron
  • France
  • Media Coverage
اشرف‌الکتابی، آویشا (1398)، مطالعه مقایسه‌ای بازتاب رسانه‌ای جنبش جلیقه‌‌زردها در روزنامه فرانسوی اژوغدوئی در مقایسه با شش روزنامه دیژر چاپ فرانسه در ماه‌های نوامبر و دسامبر 2018،تهران: انتشارات اندیشه عصر.
چگینی، سینا و مهدی سلیمانیه (1397)، «جلیقه‌زردهای فرانسه: جنبشی برای تأمین اجتماعی؟»، موسسه عالی پژوهش‌های تأمین اجتماعی، قابل‌ دسترسی در:
 https://www.ssor.ir/images/1398/down/j1.pdf
دولت‌آبادی، هادی (1397)، نشست «آینده سیاسی ماکرون، فرانسه و جنبش جلیقه‌زردها: به‌سوی جمهوری ششم»، دانشکده مطالعات جهان، قابل ‌دسترسی در:
 http://yon.ir/gbJPV
یورونیوز فارسی (2019)، «شال قرمزهای فرانسه چه کسانی هستند؟»، قابل ‌دسترسی در:
https://fa.euronews.com/2019/01/29/who-are-foulards-rouges-in-france-yellow-vests-movement
یورونیوز فارسی (2019)، «ماکرون: جنبش جلیقه‌زردها تغییر ماهیت داده، نظم عمومی باید بازگردد»، قابل دسترسی در:
https://fa.euronews.com/2019/04/25/macron-announces-measures-in-response-to-national-debate-yellow-vest-anger
هرسیج، حسین و علی ابراهیمی (1397)، «تله بنیان‌گذار و نظریه‌ جنبش‌های اجتماعی جدید: تحلیلی بر انقلاب تونس»، فصلنامه سیاست، دوره 48. شماره 2، تابستان 1397، صص: 533-513.
سردار‌نیا، خلیل‌الله (1388)، اینترنت، جنبش‌های اجتماعی جدید و بسیج اعتراض‌ها (بررسی نظری و مصداقی چند جنبش اجتماعی)، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال شانزدهم، شماره 4 (پیاپی 60)، زمستان، صص: 177-151.
Aguiton, Christophe. (2011),   “Indignés”, “Occupy Wall Street”, des manifestations de rue qui prennent racine!» Retrieved from: https://www.cahiersdusocialisme.org/indignes-occupy-wall-street-des-manifestations-de-rue-qui-prennent-racines/
Amsisli, Sophie (2019), «Le sentiment de pauvreté s'est fortement accentué en 2018 en France», Retrieved from: https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-sentiment-de-pauvrete-sest-fortement-accentue-en-2018-en-france-1129679
Boisselier, Alexis (2019), «Emmanuel Macron: les Français pas convaincus par son intervention mais favorables à plusieurs de ses announces». Retrieved from: https://www.lejdd.fr/Politique/emmanuel-macron-les-francais-pas-convaincus-par-son-intervention-mais-favorables-a-plusieurs-de-ses-annonces-3895379
Bucco, Amaury (2018), «Plus d'un Français sur dix frustré par son salaire». Retrieved from:
 http://www.lefigaro.fr/decideurs/emploi/2018/12/21/3300920181221ARTFIG00005-plus-d-un-francais-sur-dix-frustre-par-son-salaire.php
Caturla, Marine (2019), « les gilets jaunes en marge du défilé du 14 Juillet », Retrieved from: https://www.liberation.fr/france/2019/07/14/a-paris-tensions-entre-la-police-et-les-gilets-jaunes-en-marge-du-defile-du-14-juillet_1739937
CNEWS (2018), «gilets jaunes: les étapes d'un mouvement inédit». Retrieved from: https://www.cnews.fr/france/2018-12-10/gilets-jaunes-les-etapes-dun-mouvement-inedit-802393
CNEWS. (2019), mobilisation, blessures, arrestations... un an de gilets jaunes en chiffres. Retreved from:https://www.cnews.fr/france/2019-11-15/mobilisation-blessures-arrestations-un-de-gilets-jaunes-en-chiffres-840398
Dahyot, Agathe et al (2018), « Un an après son élection, Emmanuel Macron tient-il ses promesses de campagne?». Retrieved from: https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2018/05/07/un-an-apres-son-election-emmanuel-macron-tient-il-ses-promesses-de-campagne_5295281_4355770.html
Diffalah, Sarah. (2011), «comprendre.”Occupy Wall Street”: qui sont les Indignés made in USA»? . Retrieved from:
https://www.nouvelobs.com/monde/20111013.OBS2377/comprendre-occupy-wall-street-qui-sont-les-indignes-made-in-usa.html
Ducrocq, Camille. (2019), «Trump s’en prend à Macron: ces quatre fois où le président américain s’est lâché sur Twitter». Retrieved from: http://www.leparisien.fr/international/trump-s-en-prend-a-macron-ces-quatre-fois-ou-le-president-americain-s-est-lache-sur-twitter-09-08-2019-8131251.php
Durand, Anne-Aël (2017), « Dix graphiques qui illustrent les inégalités en France», Retrieved from: https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/05/30/dix-graphiques-qui-illustrent-les-inegalites-en-france_5136168_4355770.html
Duval, Guillaume. (2018), «Gilets jaunes: une crise française», Retrieved from https://www.alternatives-economiques.fr/gilets-jaunes-une-crise francaise/00087068
Elysee. (2018), «Faire de cette colère une chance». Retrieved from https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/12/10/adresse-du-president-de-la-republique-du-lundi-10-decembre-2018
Europe 1. (2018), «Pour les médias gouvernementaux russes, Washington est derrière le mouvement des "gilets jaunes"». Retrieved from:https://www.europe1.fr/international/pour-les-medias-gouvernementaux-russes-washington-est-derriere-le-mouvement-des-gilets-jaunes-3813689
Europe 1. (2019), «L'ESSENTIEL - Gilets jaunes: 31.000 manifestants en France dont 5.000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur». Retrieved from: https://www.europe1.fr/societe/en-direct-gilets-jaunes-suivez-lacte-22-de-la-mobilisation-3890636
France 24. (2018), «Gilets jaunes: "Les tentatives d'influence russe, une goutte d'eau dans l'océan"». Retrieved from: https://www.france24.com/fr/20181210-gilets-jaunes-influence-russe-ingerence-twitter-facebook
France 24. (2019), «Après sept mois de crise des Gilets jaunes, Castaner ouvre une réflexion sur le maintien de l'ordre». Retrieved from:
https://www.france24.com/fr/20190617-france-christophe-castaner-reflexion-maintien-ordre-gilets-jaunes
 Ganley, Elaine. (2019), «Suicides Among French Police Rise, With 64 So Far This Year». Retrieved from: https://time.com/5654923/french-police-suicides/
Gelabert, Esther. (2013), «Le Printemps arabe en perspective».
Cahiers de l’action.  (N° 39), pages 11 à 17. Retrieved from: https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2013-2-page-11.htm
 Hamon, Flavien. (2011), «La machine de guerre d'Occupy Wall Street sur Internet». Retrieved from https://www.lexpress.fr/actualite/monde/la-machine-de-guerre-d-occupy-wall-street-sur-internet_1051749.html
 HONORÉ, Renaud (2019), « Gilets jaunes : l'impact économique du mouvement reste limité», Retrieved from: https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/gilets-jaunes-limpact-economique-des-manifestations-reste-limite-1001955
 Jenik, Claire (2018), «4 millions de personnes touchées par le mal-logement », Retrieved from: https://fr.statista.com/infographie/7851/4-millions-de-personnes-touchees-par-le-mal-logement/
 L’Observatoire des inégalités (2018), «L’évolution des inégalités de revenus en Europe ». Retrieved from: https://www.inegalites.fr/L-evolution-des-inegalites-de-revenus-en-Europe?id_theme=23
 L’Observatoire des inégalités. (2019), « Rapport 2019 : l’essentiel sur les inégalités d’éducation».Retrieved from: https://www.inegalites.fr/L-essentiel-des-inegalites-d-education
 L’Observatoire des inégalités (2019), « Rapport 2019 : l’essentiel sur les inégalités au travail».Retrieved from: https://www.inegalites.fr/L-essentiel-des-inegalites-dans-le-travail
 L’Observatoire des inégalités, (2019). «Rapport 2019 : l’essentiel sur les inégalités de mode de vie». Retrieved from: https://www.inegalites.fr/L-essentiel-des-inegalites-de-mode-de-vie?id_theme=22
L’Observatoire des inégalités. (2019), «Rapport 2019 : l’essentiel sur les inégalités de revenus». Retrieved from: https://www.inegalites.fr/L-essentiel-des-inegalites-de-revenus?id_theme=15
Lci (2018),  «La pauvreté gagne du terrain et frappe de plus en plus les jeunes », Retrieved from: https://www.lci.fr/social/pauvrete-en-france-2018-en-10-ans-des-pauvres-de-plus-en-plus-jeunes-selon-un-rapport-2101202.html
Lci (2019), «Hôpitaux: le mouvement des urgences se poursuit avec une nouvelle manifestation, ce mardi à Paris».  Retrieved from: https://www.lci.fr/social/hopitaux-le-mouvement-des-urgences-se-poursuit-avec-une-nouvelle-manifestation-ce-mardi-a-paris-2125827.html
Le Goff, Jean-Pierre. (2018), «Les Gilets jaunes, un nouveau Mai-68? "La situation est beaucoup plus chaotique et beaucoup plus inquiétante"». Retrieved from: https://www.lci.fr/social/les-gilets-jaunes-un-nouveau-mai-68-la-situation-est-beaucoup-plus-chaotique-et-beaucoup-plus-inquietante-2106337.html
 Léchenet, Alexandre. Gouin, Simon. (2019), «Gilets jaunes face à la justice: 3000 condamnations prononcées, 1000 peines de prison ferme». Retrieved from: https://www.bastamag.net/gilets-jaunes-champs-elysees-justice-repression-condamnations-violences-police-loi-anti-casseurs-prison
 lefigaro  (2019), «Acte 26 des « gilets jaunes»: des manifestations attendues en province», Retrieved from http://www.lefigaro.fr/flash-actu/acte-26-des-gilets-jaunes-des-manifestations-d-ampleur-attendues-en-province-20190510
 Lemonde (2018), «17 novembre: 282 000 «gilets jaunes» mobilisés, un mort et plusieurs blessés aux abords de barrages». Retrieved from: https://www.lemonde.fr/societe/live/2018/11/17/suivez-en-direct-la-mobilisation-des-gilets-jaunes-a-travers-la-france_5384807_3224.html
 Lemonde (2019), «La “gilet jaune” Ingrid Levavasseur renonce à se présenter aux élections européennes». Retrieved from: https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/03/11/gilets-jaunes-ingrid-levavasseur-renonce-a-se-presenter-aux-elections_5434501_3224.html
 Leparisien. (2018), «8,8 millions de pauvres en France, selon l'Insee». Retrieved from: http://www.leparisien.fr/societe/8-8-millions-de-pauvres-en-france-selon-l-insee-11-09-2018-7884741.php
 Leparisien. (2019), « Gilets jaunes: 200 millions d’euros de dégâts pour les commerces, 760 banques touches ». Retrieved from:
http://www.leparisien.fr/economie/gilets-jaunes-200-millions-d-euros-de-degats-pour-les-commerces-760-banques-touchees-21-03-2019-8036526.php
 Lepoint. (2019), « "Gilets jaunes": les étapes d'une fronde inédite en France». Retrieved from: https://www.lepoint.fr/societe/gilets-jaunes-les-etapes-d-une-fronde-inedite-en-france-02-02-2019-2290950_23.php
 Liberation (2018), «Gilets jaunes: Trump et Erdogan font la leçon à Macron». Retrieved from: https://www.liberation.fr/planete/2018/12/08/gilets-jaunes-trump-et-erdogan-font-la-lecon-a-macron_1696836
 Letelegramme. (2019), «Sondage. La popularité de Macron et Philippe en légère progression». Retrieved from: https://www.letelegramme.fr/france/sondage-la-popularite-de-macron-et-philippe-en-legere-progression-21-07-2019-12344008.php#Fj7zmWgE3aiOgfYD.99
lexpress. (2019), «Copies du bac retenues par les profs: une "prise d'otage" des candidats pour Macron». Retrieved from: https://www.lexpress.fr/education/bac/copies-du-bac-retenues-par-les-profs-une-prise-d-otage-des-candidats-pour-macron_2088403.html
 Lexpress. (2019), «Manifestation des enseignants: le désamour entre Blanquer et les profs». Retrieved from: https://www.lexpress.fr/education/manifestation-des-enseignants-le-desamour-entre-blanquer-et-les-profs_2070273.html
Mazoue, Aude. (2019), «Gilets jaunes: après six mois d'existence, le bilan d'un mouvement inédit». Retreieved from: https://www.france24.com/fr/20190518-gilets-jaunes-six-mois-apres-bilan-mouvement-inedit-macron-manifestation
Morin, Violaine. (2017),«Comment Internet a fait les “ printemps arabes ”». Retrieved from: https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/10/14/comment-internet-a-fait-les-printemps-arabes_5201063_3232.html
Nounelobservateur. (2019), «"Gilets jaunes": 170 millions d'euros de dégâts, selon les assureurs (sans compter l'acte 18)» Retrieved from: https://www.nouvelobs.com/economie/20190318.OBS1960/gilets-jaunes-170-millions-d-euros-de-degats-selon-les-assureurs-sans-compter-l-acte-18.html
 Peillon, Luc. (2019), «Le nombre de pauvres progresse-t-il en France?», Retrieved from: https://www.liberation.fr/checknews/2019/02/05/le-nombre-de-pauvres-progresse-t-il-en-france_1707309
 rfi. (2018), «Le mouvement «gilets jaunes» inspire les luttes dans le monde». Retrieved from: http://www.rfi.fr/france/20181225-impact-mouvement-gilets-jaunes-le-monde
 Robert, Philippine (2019), «Les gilets jaunes n'ont pas effrayé les investisseurs étrangers». Retrieved from: https://www.capital.fr/economie-politique/les-gilets-jaunes-nont-pas-effraye-les-investisseurs-etrangers-1345249
 Rodineau. Claire (2018), «Gilets jaunes: des similitudes avec Mai 68». Retrieved from: https://www.bfmtv.com/societe/mai-68-gilets-jaunes-une-comparaison-qui-a-ses-limites-1583488.html
 Rouban, Luc. (2019), «Les “gilets jaunes”, une transition populiste de droite». Retreieved from: https://www.sciencespo.fr/actualites/actualités/les-«-gilets-jaunes-»-une-transition-populiste-de-droite/3939
 Schmitt, Camille. (2018), «"Gilets jaunes: les policiers sur le point de rejoindre le mouvement?». Retrieved from: https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/gilets-jaunes-les-policiers-sur-le-point-de-rejoindre-le-mouvement-7795952530
 statista (2019), «Nombre de participants lors des manifestations des gilets jaunes en France entre novembre 2018 et juin 2019», Retrieved from: https://fr.statista.com/statistiques/952143/nombre-manifestants-gilets-jaunes-france/
 sudouest. (2019), «Gilets jaunes : quel impact sur la fréquentation touristique en France?» Retrieved from: https://www.sudouest.fr/2019/01/11/gilets-jaunes-quel-impact-sur-la-frequentation-touristique-en-france-5724288-10530.php
 Vaillant, Gaël. (2018), «Les tweets de Donald Trump sur les Gilets jaunes agacent le gouvernement français». Retrieved from: https://www.lejdd.fr/International/les-tweets-de-donald-trump-sur-les-gilets-jaunes-agacent-le-gouvernement-francais-3817121
 Vignon, Emilie. (2019),  «Dossier de l’été 2019: les chiffres clés du tourisme français ». Retrieved from: https://www.lechotouristique.com/article/dossier-de-lete-2019-les-chiffres-cles-du-tourisme-francais
Vincent, Elise. (2019), «“Gilets jaunes”: 10 000 gardes à vue, 3 100 condamnations… une réponse pénale sans precedent». Retrieved from: https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/11/08/gilets-jaunes-plus-de-3-000-condamnations-par-la-justice-entre-novembre-2018-et-juin-2019_6018431_3224.html