تعارضات روسیه و آمریکا در دوره ریاست جمهوری ترامپ و رویکرد رسانه‌ای به آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین‌الملل گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

چکیده

روابط روسیه و آمریکا یکی از جذاب‌ترین موضوعات برای پژوهشگران حوزه روابط بین‌‌الملل محسوب می‌شود. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ این روابط از نوسانات پیچیده‌ای برخوردار شده است. بخشی از این پیچیدگی به رقابت‌های راهبردی دو کشور و بخشی دیگر به کنش‌های همکاری‌جویانه تاکتیکی آن‌ها مربوط می‌شود. بر این اساس مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که مهم‌ترین تعارضات روسیه و آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ چه مواردی است؟ یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که در سه سطح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌توان تعارضات دو کشور را در مقطع مذکور دسته‌بندی کرد. از جمله محل‌های منازعه می‌توان به موازنه هسته‌ای، اختلافات تجاری، تحریم‌ها در سطوح بین‌المللی، گسترش ناتو به شرق، دخالت در امور داخلی یکدیگر، مسئله اوکراین و سوریه اشاره کرد. در این مقاله پژوهشی به روش «توصیفی- تحلیلی» و با استفاده از بررسی راهبردها، اسناد امنیتی منتشر شده و همچنین تجزیه و تحلیل تصمیمات تقابلی متصدیان حوزه‌های مختلف دو کشور، مؤلفه‌های رفتار راهبردی مؤثر بر گسترش اختلافات دوسویه، تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conflicts between Russia and the United States during the Presidency of Donald Trump and the Media Approach to it

نویسنده [English]

  • Mehdi Hedayati Shahidani
Assistant Professor of International Relations, Department of Political science, Guilan University, Iran.
چکیده [English]

researchers in the International Relations. During the presidency of Donald Trump, these relations have complicated fluctuations. Part of this complexity relates to the strategic rivalry between the two countries and partly to their tactical collaborative actions. Accordingly, the question of this article is that, what are the most significant conflicts between Russia and the United States during the presidency of Donald Trump? The findings of the paper show that conflicts between the two countries at that period can be categorized at the three levels of bilateral, regional and international. In this regard, some of the potential conflicts that can be mentioned are; nuclear balance, trade disputes, sanctions in international levels, NATO's eastward expansion, intervention in each other domestic issues, the issues of Ukraine and Syria. Using "descriptive-analytical" method, and reviewing strategies and security documents, and also analyzing the opposite decisions of decision-makers in different sects of two countries, the components of influencing strategic behavior on the expansion of bilateral disputes are explained. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Russian Federation
  • United States of America
  • Strategic Competition
  • Tactical Cooperation
  • Donald Trump
اندرسون، تیم (1396)، جنگ کثیف در سوریه؛ واشنگتن، تغییر رژیم و مقاومت، (ترجمه مهدی هدایتی شهیدانی)، رشت: انتشارات دانشگاه گیلان.
بهمن، شعیب (1393)، «بازیگران بحران اوکراین»، مجله سیاسی- راهبردی بصائر، ش 340، سال 31، صص 61-56.
پرتو، امین (9 اسفند 1393)، «تسلیح اوکراین توسط آمریکا: امکان‌ها و پیامدها»، موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)، تاریخ مشاهده: 20 تیر 1397، قابل دسترس در:
سیمبر، رضا و هدایتی شهیدانی، مهدی (1392)، «روندهای متحول در روابط روسیه و ایالات‌متحده آمریکا (مذاکره و همکاری، رقابت و تعارض)»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال 19، شماره 81، صص 87-59.
متقی، ابراهیم (1392)، «تحول رهیافت موازنه قدرت در نظم‌های منطقه‌ای؛ هویت گرایی در برابر ساختار گرایی»، فصلنامه راهبرد، سال 22، شماره 67، صص 192- 165.
هدایتی شهیدانی، مهدی (1395)، «تبیین الگوهای رفتار رقابتی و همکاری‌جویانه قدرت‌های بزرگ در تعارضات منطقه‌ای؛ مطالعه موردی در منطقه غرب آسیا»، مجموعه مقالات اولین کنفرانس امنیتی تهران، جلد دوم، صص 32-15.
 
منابع انگلیسی
Ali, Idrees, and Polityuk, Pavel (2017), “Defense Secretary Mattis promises support to Ukraine, says reviewing lethal aid”, Reuters, 24 Aug 2017, available at: https://www.reuters.com/article/us-usa-ukraine-mattis/defense-secretary-mattis-promises-support-to-ukraine-says-reviewing-lethal-aid-idUSKCN1B415F
CBS news (2018), “Trump interview: "I would" hold Putin responsible for election interference meddling”, 18 July 2018, available at: https://www.cbsnews.com/news/trump-on-whether-he-holds-putin-responsible-i-would-because-hes-in-charge-of-the-country/
Guardian (2017), “It’s an honour to be with you'– Trump and Putin meet at G20 in Hamburg”, 7 Jul 2017, available at: https://www.theguardian.com/world/2017/jul/07/donald-trump-and-putin-exchange-handshake-at-g20-summit-in-hamburg
Majumdar, Dave (2017), “Russia's Dangerous Nuclear Forces are back”, National Interest, 14 Feb 2017, available at: https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/russias-dangerous-nuclear-forces-are-back-19442
McLeary, Paul (2018), “Mattis Makes New Plea to HASC for Russian Sanctions Relief”, Breaking Defense, 25 July 2018, available at:  https://breakingdefense.com/2018/07/mattis-makes-new-plea-to-hasc-for-russian-sanctions-relief/
Mehta, Aeron and Gould, Joe (2018), “Ukraine officially cleared to buy Javelin weapons”, Defense News, 1 March 2018, available at:   https://www.defensenews.com/global/europe/2018/03/01/ukraine-officially-cleared-to-buy-javelin-weapons/
Moscow Times (2018) 'Aggressors Will Be Annihilated, We Will Go to Heaven as Martyrs,' Putin Says, 19 Oct 2018, available at: https://themoscowtimes.com/news/aggressors-will-be-annihilated-we-will-go-to-heaven-as-martyrs-putin-says-63235
NDS (2018), National Defense Strategy of the United States of America, Washington DC.
NPR (2018), Nuclear Posture Review, Department of Defense of the United States, Washington DC.
NSS U.S. (2017), National Security Strategy of the United States, Washington DC.
Sputnik (2017a), “US Imposes Sanctions against 8 Russian Companies”, 25 March 2017, available at: https://sputniknews.com/world/201703251051965233-us-russia-sanctions/
Sputnik (2017b), “Europe Must Be Interested in Improvement of Russian-US Relations - German FM”, 31 Dec 2017, available at:  https://sputniknews.com/world/201712311060440926-russian-us-relations/
Stolberg, Sheryl Gay (2017), “Senate passes $700 Billion Pentagon Bill, More Money than Trump sought”, NY times, 18 Sep 2017, available at:  https://www.nytimes.com/2017/09/18/us/politics/senate-pentagon-spending-bill.html
World Affairs (2018), “Mattis Sees No Change in Russian Military Capability despite Putin’s Speech”, 13 March 2018, available at:  https://dod.defense.gov/News/Article/Article/1463160/mattis-sees-no-change-in-russian-military-capability-in-light-of-putins-speech/
منابع روسی
Газета.ru (2017), "России объявлена полноценная торговая война",  02 августа 2017, доступна на: https://ria.ru/politics/20170802/1499650356.html
Коммерсанть (2018) Чем известен Сергей Скрипаль, 06 Марта 2018, доступна на: https://www.kommersant.ru/doc/1409946
МИД РФ (2018), "Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с публикацией новой ядерной доктрины США", 03 февраля 2018, доступна на: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3054726