جنگ ‏های عربی و تأثیر آن بر کودکان عرب: مطالعه موردی یمن و عراق

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

2 دانش آموخته دکترای روابط بین ‏الملل

چکیده

یکی از ناگوار‏ترین پیامدهای  جنگ‌ها تأثیرگذاری بر غیرنظامیان بویژه کودکان است. این شرایط در جنگ‏ هایی که اکنون گریبان جهان عرب را گرفته، کاملاً مشهود است و کودکان از مهم‏ترین قربانیان این جنگ ‏ها به شمار می‌روند. جنگ تحمیلی تروریست‌های تکفیری بر سوریه و عراق، جنگ داخلی در لیبی در سال 1390ش ( 2011م) و ناامنی‏ های پس از کشته شدن معمر قذافی و همچنین تجاوز عربستان سعودی علیه یمن، به اشکال مختلف، زندگی کودکان در این کشورها را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. علیرغم نقش فاحش حقوق کودکان، اغلب رسانه ‏های منطقه ‏ای و جهانی نیز به این تحولات واکنش گزینشی و همسو با سیاست ‏های جریان اصلی نظام سلطه نشان دادند. مقاله ‏پیش‌ رو، با بهره‏ گیری از روش توصیفی- تحلیلی، درپی پاسخگویی به این سئوال است که جنگ در کشورهای عربی (مطالعه موردی یمن و عراق) چه تأثیری بر کودکان در این کشورها داشته است؟ نتیجه مطالعات نگارندگان نشان می‌دهد که جنگ تأثیرات محسوس (کشته، زخمی و آواره شدن، محرومیت از تحصیل، ابتلا به بیماری، ناامنی غذایی، بیگاری، به کارگیری توسط گروه‌های تروریستی) و تأثیرات نامحسوس (از بین رفتن زیرساخت‌های اخلاقی، فرهنگی و مواردی چون تجاوز به زنان و دختران) بر زندگی این کودکان بر جای گذاشته است. موارد مذکور مؤید نقض جدی کنوانسیون‌های حمایت از حقوق کودکان، حقوق بین‌الملل بشر و بشردوستانه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Arab War and its Effect on Arab Children: (Case Study; Yemen and Iraq)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Agha Alikhani 1
  • Seyyed Razi Emadi 2
1 Assistant Professor, Department of Political Science, Takistan Branch, Islamic Azad University, Ghazvin, Iran.
2 PhD in International Relations, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Wars have catastrophic consequences but one of the most horrible consequence is its impact on civilian specifically children. This conditions are completely obvious present war of Arab world and children are the most important victims of this wars. The imposed war on Iraq and Syria by takfiri terrorist, the civil war in Lybia in 2011 and insecurities in post era of killing Muammar Ghaddafi as well as Saudi Arabia assault on Yemen, have influenced on the children life in different ways. In spite of gross violation of children's rights, the most of the regional and world media also took selective reaction along with mainstream of domination system. Taking analytical-descriptive method, this article seeks to answer this question that, what effects have the war in Arab countries (Yemen and Iraq) on children in these countries? The findings of this article shows that war have tangible impacts (death, wounded, refugees, deprivation of education, sickness, food insecurity, unemployment, recruitment by terrorist groups) and intangible impacts (devastation of moral and cultural infrastructures and other cases such as raping to women and girls) on the life of these children. The above-mentioned examples confirm the serious violation of children rights protection, human right and humanitarian conventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iraq
  • Yemen
  • War Effects
  • Children
  • Terrorism
همشهری‏ آن‏لاین (19 آبان 1394)، «کودکان جنگ؛ نسل سوخته غرب آسیا»، قابل دسترس در:
http: //www.hamshahrionline.ir/details/313403/world/westasia
advtngo (17 July 2016), “A Generation of children of Iraq face dark future”, http: //advtngo.org/a-generation-of-children-of-iraq-face-dark-future-unicef/
Al Jazeera (31 August 2016), “UN: At least 10, 000 killed in Yemen conflict, Available at: http: //www.aljazeera.com/news/2016/08/10000-killed-yemen-conflict-160830173324902.html
Al Qalisi, Mohammed (11 October 2015), “Mother mourns for son recruited as one of the Houthis’ child soldiers”, the National, Available at: http: //www.thenational.ae/world/middle-east/mother-mourns-for-son-recruited-as-one-of-the-houthis-child-soldiers
Child Victims of War (29 September 2016), “Iraq: Child Victims of War”, Available at:  http: //childvictimsofwar.org.uk/get-informed/iraq/
International Alert (2016), “why young Syrian choose to fight: Vulnerability and resilience to recruitment by violent extremist groups in Syria”, Available at:  http: //international-alert.org/sites/default/files/Syria_YouthRecruitmentExtremistGroups_EN_2016.pdf
Keulen Jan (July 2016), “who is telling the real story in Yemen?”, Muftah, https: //muftah.org/who-is-telling-the-real-story-in-yemen/#.Wzs3gdsvtiu
Khoder, Salam (22 August 2016), “Child Labour a growing problem in war-torn Iraq”, Aljazeera, Available at: http: //www.aljazeera.com/news/2016/08/child-labour-growing-problem-war-torn-iraq-160808111630367.html
Kossov, Igor (10 July 2017), “Mosul Is Completely Destroyed”, the athlantic, Available at: https: //www.theatlantic.com/international/archive/2017/07/mosul-iraq-abadi-isis-corruption/533067/
Lawder David (16 September 2016), Economic costs of Middle East wars exceptionally high: IMF study, Reuters, Available at: http: //www.reuters.com/article/us-imf-conflicts/economic-costs-of-middle-east-wars-exceptionally-high-imf-study-idUSKCN11M1RR
Legal Center for Rights and Development (September 2016), “The outcome of 560 days”, Available at: http: //www.lcrdye.org/Eng/Default.aspx
MacAskill, Ewen and Torpey, Paul (16 September 2016), “one in Three Saudi air raids on Yemen hit Civilian Sites: Data shows”, The Guardian.
Middle east monitor (29 may 2017), Cholera threatens 1.1m pregnant women in Yemen, warns UN, Available at: https: //www.middleeastmonitor.com/20170529-cholera-threatens-1-1m-pregnant-women-in-yemen-warns-un/
Purwar Anirudh and others, “Psychological effects of War and Terrorism on Children”, university of Maryland, Available at: https://www.astro.umd.edu/~adhabal/Reports/Psychological%20Effects%20of%20War%20and%20Terrorism%20on%20Children.pdf
Save the Children (24 March 2016), “Yemen’s Children suffering in Silence”, Available at: https: //www.savethechildren.net/article/ending-yemen%E2%80%99s-conflict-now-matter-life-and-death-millions-children
Sons and Matthiesen (July 2016), “the Yemen War in Saudi Media”, Muftah, http: //muftah.org/yemen-war-saudi-media/#.WDRke8mBDcs
The Guardian (30 June 2016), “Millions of Iraqi children repeatedly and relentlessly targeted; says UN”, Available at: https: //www.theguardian.com/global-development/2016/jun/30/millions-iraq-children-repeatedly-relentlessly-targeted-says-un-united-nations
The Guardian (4 October 2016), “Yemen famine feared as starving children fight for lives in hospital”, Available at: https: //www.theguardian.com/world/2016/oct/04/yemen-famine-feared-as-starving-children-fight-for-lives-in-hospital
UN News Centre (30 June 2016), “some 3.6 million Iraqi children in firing line and ‘relentlessly targeted: UN reports”, Available at:  http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54372#.WA3TiZcaK1s
Unicef (1996), Fifty years for children, Available at: http: //www.unicef.org/sowc96/1cinwar.htm
Unicef (2016), “Reaching Children in Iraq; Children are especially at risk in Iraq crisis”, Available at: http: //www.unicef.org/infobycountry/iraq_74784.html
Unicef (August 2015), “Yemen: Childhood under Threat”, Available at: http: //www.unicef.org/media/files/child_alert_yemen-unicef_aug_2015_eng_final.pdf
Unicef (August 2016), “Syria Crisis: August 2016 Humanitarian Results”, Available at: http: //www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Syria_Crisis_Situation_Report_-_August_2016.pdf

Unicef (7 September 2016), “nearly 50 million children “uprooted” worldwide”, Available at: http: //www.unicef.org/media/media_92725.html

Unicef (4 October 2016), “UNICEF calls for safety of schools in Yemen as the new school year opens”,  Available at: http: //www.unicef.org/media/media_92867.html

Unicef (22 June 2017), “Nowhere To Go: Children in Iraq trapped in cycles of violence and poverty as conflict reaches unprecedented levels”, Available at: https: //www.unicef.org/iraq/media_12060.html

UNHCR (2 June 2017), “UNHCR warns that aid response for families fleeing Mosul critically underfunded”, Available at: http: //www.unhcr.org/news/briefing/2017/6/59311d3d4/unhcr-warns-aid-response-families-fleeing-mosul-critically-underfunded.html

Watling, Jack (11 July 2017), “How Can Iraq Rebuild?”, Available at: https: //www.theatlantic.com/international/archive/2017/07/mosul-abadi-iraq-reconstruction-marshall-plan-isis/533115/

WHO (August 2016), “Situation Report no 33: Yemen Conflict”, Available at:  http: //www.emro.who.int/images/stories/yemen/WHO_Yemen_situation_report_Issue_33_-_August_2016_final.pdf

WHO (19 July 2017), “over 362000 suspected Cholera cases in Yemen”, Available at: http: //www.emro.who.int/images/stories/20170719_WHO_cholera_SitRep_4_v2.pdf?ua=1