جریان‌شناسی گروه‌های تکفیری متحد داعش در اقصی نقاط جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

چکیده

گروه تکفیری داعش پس از جریان بیداری اسلامی در سال 2011 با تصرف بخش­هایی از سوریه و عراق به طور جدی مطرح شد. هدف اصلی این پژوهش، شناخت شبکه جهانی داعش است. یافته­‌های پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، نشان می­دهد شبکه جهانی متحدان داعش شامل گروه­های تکفیری فعال در بخش ­هایی از برخی کشورهای خاورمیانه، آفریقا، آسیای مرکزی و جنوب آسیا و نیز، شبکه پیچیده ­ای از افراد و امارت­ های اسلامی انفرادی در کشورهایی است که از طریق مجازی– میدانی عمل می‌کنند. مجموعه این دو بخش در سراسر جهان، تهدیدی جدی برای امنیت بین­ المللی تلقی می‌شود. ماجراجویی شخصی، انگیزه مالی، بحران هویت، اهداف تجزیه ­طلبانه و عملیات نیابتی مهم­ترین انگیزه پیوستن تکفیری ­ها به شبکه داعش است. می­توان پیش بینی کرد، شبکه جهانی داعش حداقل در آینده تا کوتاه مدت فعال خواهد بود. در این رابطه، جمهوری اسلامی به دلیل موقعیت ویژه خود در هم­جواری با جریان ­های تکفیری در منطقه و نیز به علت اشراف اطلاعاتی و بنیان ­های قوی امنیتی، از سوی جریان تکفیری داعش، تهدید نخواهد شد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Survey of Takfiri Groups Allied with DAESH in Different Regions of the World

نویسنده [English]

  • Nasser Pour-Hassan
The Author-in-charge: Assistant Professor of Political Sciences in Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran.
چکیده [English]

The Takfiri group DAESH emerged in the aftermath of the Islamic Awakening in 2011 by seizing parts of Syria and Iraq. The main goal of this research is recognition of the DAESH global network. The findings of this research, which has been conducted with a descriptive-analytical method, show that the global network of DAESH’s allies, include Takfiri groups active in parts of several countries of West Asia, Central Asia, and Africa, and made up of a complicated network of persons and self-styled Islamic Emirates in the enclaves of certain countries, operating via the virtual-field method. The combination of these two parts across the world is considered a serious threat for global security. Personal adventurism, financial motivation, identity crisis, separatist and proxy goals are the most important motives for Takfiris to join the DAESH network. It can be said that the global DAESH network will be active in future at least for a midterm period. In view of this the Islamic Republic of Iran, due to its special situation in the neighborhood of Takfiri currents in the region and because of its sophisticated intelligence and strong security structures, won’t be threatened by Takfiri currents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Africa
  • Europe
  • Middle East
  • Syria
  • DAESH
  • Iraq
  • United Takfiri Groups
اسپوزیتو. جان. مهران کامروا و جان واتربوری.( 1391). جامعه مدنی و دموکراسی در خاورمیانه. ترجمه محمد تقی دلفروز. تهران: فرهنگ جاوید.
راتبرگ. روبرت. آی. (بهمن و اسفند 1381) . دولت-  ملت هاى ناکام و امنیت بین المللی. ترجمه نرگس اثباتى. اطلاعات سیاسى – اقتصادى. سال هفدهم.
عنایت. حمید. (1377). نهادها و اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران( تقریرات درس) با تصحیح و مقدمه صادق زیباکلام. تهران: روزنه.
غفاری هشتجین. زاهد و قدسی علی­زاده سیلاب. (پاییز 1393). "مؤلفه های فرهنگ سیاسی جریان سلفی تکفیری". فصلنامه مطالعات جهان اسلام. دوره 3. شماره 11.
فراتی. عبدالوهاب و دیگران. (1393). "تحلیلی بر هویت جدید تروریست‌های تکفیری در خاورمیانه (با تأکید بر برخی شاخص­های توسعه یافتگی)". مجموعه مقالات کنگره بین المللی خطر تکفیری­گری. جلد اول.
فیرحی. داود. (1390). فقه و سیاست در ایران معاصر. تهران: نشر نی.
Al-Tamimi. Aymenn Jawad (Fall 2013). The Islamic State of Iraq and Al-sham. Middle East Review of International Affairs. Vol. 17. No. 3 .
Bunzel. C. (March 2015). From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State. The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World.Available at:
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2015/03/ideology Of Islamic_ State_ bunzel/the_ ideology of _ the_ Islamic_ state.pdf.
CBS NEWS (14 Aug, 2015). New York Man Who Allegedly Plotted to Wage Jihad for ISIS Pleads Guilty. Available at: 
http://www.nbcnews.com/storyline/isis-terror/new-york-man-who-allegedly-plotted-wage-jihad-isis-pleads-n410186.
Cottee. Simon (24 Jul, 2015 ). Pilgrims to the Islamic State. Available at: http://www.theatlantic.com /international/archive /2015/07/isis-foreign-fighters-political-pilgrims/399209/
Dyer.Charles .H  and Mark Tobey (2015).The ISIS crisis : what you really need to know. Moody Publishers.
Fuller. Graham E.(8 Sep, 2015). Refugees and Responsibilities. Available at: http://www.lobelog.com/refugees-and-responsibilities/
Georges. Fawas ( Dec 2014).  ISIS and the Third Wave of Jihadism, Current History. Available at: http://currenthistory.com
/Gerges_Current_History.pdf
Humud. Carla E.  and et al ( 10 April 2015). Islamic State Financing and U.S. Policy Approaches. Congressional Research Service 7-5700. Available at: https://www.fas.org/sgp/crs/terror/R43980.pdf
Ibtimes ( 24 Sep, 2014). Algeria: Isis-Linked Jund Al-Khilafah Beheads French Hostage Herve Gourdel. Available at: http://www.ibtimes.co.uk/algeria-isis-linked-jund-al-khilafah-beheads-french-hostage-herve-gourdel-1467043
ISPI (2014). New (and old) patterns of jihadism: Al-Qa‘ida, the islamic state and beyond. Available at: http://www.ispionline.it/it
/pubblicazione/new-and-old-patterns-jihadism-al-qaida-islamic-state-and-beyond-11099.
longwarjournal.org (04, 2015).Baghdadi claims ‘infidel nations’ are afraid of ‘final war’.Available at: http://www.longwarjournal
.org/archives/2015/12/baghdadi-claims-infidel-nations-are-afraid-of-final-war.php
Masi. Alessandria (9 October, 2014). Where To Find ISIS Supporters: A Map Of Militant Groups Aligned With The Islamic State Group, Available at: http://www.ibtimes.com/where-find-isis-supporters-map-militant-groups-aligned-islamic-state-group-1701878.
Ross .Daveed Gartenstein. (9 Feb, 2015). How Many Fighters Does the Islamic State Really Have? Available  at: http://warontherocks
.com/2015/02/how-many-fighters-does-the-islamic-state-really-have