چالش‌های روابط ترکیه و آمریکا در دوره ترامپ و ارائه رویکردهای رسانه‌ای

دوره 5، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 207-229

نورالدین اکبری کریم‌آبادی؛ علی اصغر قاسمی‌سیانی


تحلیل بازنمایی سیل بهار 2019 در ایران در رسانه‌های بیگانه عربی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 231-257

سید ابوذر خوش بیان؛ محمد شهبازی‌سلطانی؛ مهدی محسنی


تحلیل وضعیت «اکوسیستم ارتباطی» عراق

دوره 5، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 281-298

هادی غیاثی فتح‌آبادی؛ محمدرضا برزویی