بررسی تطبیقی مبانی فکری و رویکرد عملی داعش با قرآن و سیره نبوی

دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 11-32

محمدولی مدرس؛ علی ساقیان؛ مریم‌السادات حسینی


مطالعه تطبیقی دیپلماسی دیجیتال آمریکا، بریتانیا، چین و روسیه

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 11-44

10.22034/imrl.2022.353055.1135

معصومه زمانیان؛ سید مهدی شریفی؛ محمد حسن شیخ الاسلامی؛ عباس نرگسیان


چالش‌های مهاجرت مسلمانان در اروپا

دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 63-87

مهدی محمدنیا


بایسته‌های همکاری مطلوب رسانه‌ای میان کشورهای فارسی‌زبان

دوره 4، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 69-88

محمدقلی میناوند؛ عارف جعفری‌چگنی


سندروم معشوقه در مناسبات باکو – تل آویو و رسالت رسانه‌های ایرانی

دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 77-109

حسین احمدی؛ برهان حشمتی؛ احمد کاظمی


توئیپلماسی امارات‌متحده‌عربی درباره عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 87-111

10.22034/imrl.2022.350639.1129

ابوذر گوهری مقدم؛ سید عرفان الدین افضلی؛ رضا جهانبازی گوجانی؛ امیررضا تمدن


بررسی علل تشدید روند اسلام‌ستیزی در تاجیکستان

دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 89-117

حسین احمدی؛ برهان حشمتی