الگوی مطلوب دیپلماسی عمومی گفتمان انقلاب اسلامی برای برون‌مرزی صداوسیما

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 109-128

10.22034/imrl.2023.406043.1183

محسن سوهانی؛ امیر حسام اسحاقی؛ حسن درزیان رستمی


جنبش جهانی تحریم اسرائیل؛ ماهیت، اهداف، دستاوردها و ارائه راهبردهای تبلیغی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 111-137

الهه مهدی‌زاده سراج؛ امیر دبیری‌مهر


بایسته‌های محتوایی دیپلماسی رسانه‌ای ایران در مناطق روس‌زبان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 119-135

محمدامیر حق شناسی؛ کمال اکبری


تهدیدات امنیتی- نظامی کروناویروس و راه‌های مقابله با آن با رویکرد پدافند غیرعامل و قدرت رسانه

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 137-158

کیومرث یزدان‌پناه؛ غلامرضا قادی؛ رقیه عباسی


رقابت‌های روسیه با ناتو و آمریکا در دریای سیاه و پیشنهادهای رسانه‌ای

دوره 5، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 139-164

آسیه مهرورز؛ حسن بهشتی‌پور


رویکردهای گفتمانی شبکه‌های تلویزیونی آمریکا در مصاحبه با هفتمین رئیس‌جمهور ایران

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 181-201

ابراهیم سلیمانی؛ محمد‌علی هرمزی‌زاده