جنگ ‏های عربی و تأثیر آن بر کودکان عرب: مطالعه موردی یمن و عراق

دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 251-275

مهدی آقاعلیخانی؛ سید‏رضی عمادی


نقش دیپلماسی رسانه‌ای برون‌مرزی در تحکیم جایگاه منطقه‌ای ایران

دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 255-276

محمد اکرمی‌نیا؛ شهاب فهیم‌دانش


علل و عوامل افول دولت‌های چپ‌گرا در آمریکای لاتین

دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 276-300

روح‌الله طالبی؛ نورالدین اکبری


ویروس ابولا و منافع تجاری، نظامی و سیاسی آمریکا

دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 263-285

هادی آجیلی؛ محمدرضا مرادی