داعش در افغانستان؛ ماهیت، اهداف و چشم انداز آن

دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 119-142

زهرا محمودی؛ پیرمحمد ملازهی


تحریم های آمریکا علیه ایران از منظر عهدنامه مودت 1955 (با تأکید بر دیدگاه اندیشکده‌ها و رسانه‌های آمریکایی)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 131-156

10.22034/imrl.2022.150730

امیرحسین محمدی؛ حسین فرحی؛ سعید منصوری؛ حمیدرضا علیخانی کردشامی


ارائه الگوی گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی از طریق رسانه‌های اجتماعی در عرصه ارتباطات بین‌الملل

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 146-117

10.22034/imrl.2022.150603

ساناز منظم قلعه‌جوقی؛ حمیدرضا حسینی‌دانا؛ افشین محمدی


خشونت پلیس در جامعه آمریکا با تمرکز بر اقلیت‌ها

دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 143-166

سیدرضا میرطاهر؛ محمد جواد بختیاری


مقایسه نحوه پوشش اخبار خروج امریکا از برجام در وب سایت های پرس تی وی و سی ان ان

دوره 4، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 179-204

عباس ناصری‌طاهری؛ احمد شیرزادیان


خدمات ایران به پناهجویان افغانستانی و بازتاب رسانه ای آن

دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 119-250

رضا موسی‌زاده؛ بهنام خسروی


بررسی وجوه اشتراک مبانی فکری، اهداف و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی و داعش

دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 193-216

ابراهیم متقی؛ سلمان رضوی؛ طاهره گودرزی


رویکرد ترامپ به حقوق بین‌الملل محیط ‌زیست و پیشنهادهای رسانه‌ای

دوره 4، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 205-233

عباس مثنوی؛ محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی


بررسی علل پیوستن جوانان اروپایی به داعش

دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 217-238

هادی آجیلی؛ زهرا مبینی کشه


نگاهی به ساختار و راهبردهای رسانه‌های برون‌مرزی ژاپن

دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 227-254

حسین بصیریان جهرمی؛ ولی‌اله قرقانی