کلیدواژه‌ها = اقدامات تروریستی
بررسی وجوه اشتراک مبانی فکری، اهداف و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی و داعش

دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 193-216

ابراهیم متقی؛ سلمان رضوی؛ طاهره گودرزی