کلیدواژه‌ها = افغانستان
بایسته‌های همکاری مطلوب رسانه‌ای میان کشورهای فارسی‌زبان

دوره 4، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 69-88

محمدقلی میناوند؛ عارف جعفری‌چگنی


خدمات ایران به پناهجویان افغانستانی و بازتاب رسانه ای آن

دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 119-250

رضا موسی‌زاده؛ بهنام خسروی


داعش در افغانستان؛ ماهیت، اهداف و چشم انداز آن

دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 119-142

زهرا محمودی؛ پیرمحمد ملازهی