کلیدواژه‌ها = دیپلماسی رسانه‌ای
الگوی مطلوب دیپلماسی عمومی گفتمان انقلاب اسلامی برای برون‌مرزی صداوسیما

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 109-128

10.22034/imrl.2023.406043.1183

محسن سوهانی؛ امیر حسام اسحاقی؛ حسن درزیان رستمی


بایسته‌های محتوایی دیپلماسی رسانه‌ای ایران در مناطق روس‌زبان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 119-135

محمدامیر حق شناسی؛ کمال اکبری


نقش دیپلماسی رسانه‌ای برون‌مرزی در تحکیم جایگاه منطقه‌ای ایران

دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 255-276

محمد اکرمی‌نیا؛ شهاب فهیم‌دانش