کلیدواژه‌ها = عرصه بین الملل
ارائه الگوی گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی از طریق رسانه‌های اجتماعی در عرصه ارتباطات بین‌الملل

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 146-117

10.22034/imrl.2022.150603

ساناز منظم قلعه‌جوقی؛ حمیدرضا حسینی‌دانا؛ افشین محمدی