کلیدواژه‌ها = داعش
بررسی تطبیقی مبانی فکری و رویکرد عملی داعش با قرآن و سیره نبوی

دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 11-32

محمدولی مدرس؛ علی ساقیان؛ مریم‌السادات حسینی


داعش در افغانستان؛ ماهیت، اهداف و چشم انداز آن

دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 119-142

زهرا محمودی؛ پیرمحمد ملازهی


بررسی وجوه اشتراک مبانی فکری، اهداف و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی و داعش

دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 193-216

ابراهیم متقی؛ سلمان رضوی؛ طاهره گودرزی


بررسی علل پیوستن جوانان اروپایی به داعش

دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 217-238

هادی آجیلی؛ زهرا مبینی کشه