کلیدواژه‌ها = رسانه برون‌مرزی
بایسته‌های محتوایی دیپلماسی رسانه‌ای ایران در مناطق روس‌زبان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 119-135

محمدامیر حق شناسی؛ کمال اکبری


جنبش جهانی تحریم اسرائیل؛ ماهیت، اهداف، دستاوردها و ارائه راهبردهای تبلیغی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 111-137

الهه مهدی‌زاده سراج؛ امیر دبیری‌مهر


رقابت‌های روسیه با ناتو و آمریکا در دریای سیاه و پیشنهادهای رسانه‌ای

دوره 5، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 139-164

آسیه مهرورز؛ حسن بهشتی‌پور


چالش‌های روابط ترکیه و آمریکا در دوره ترامپ و ارائه رویکردهای رسانه‌ای

دوره 5، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 207-229

نورالدین اکبری کریم‌آبادی؛ علی اصغر قاسمی‌سیانی


نگاهی به ساختار و راهبردهای رسانه‌های برون‌مرزی ژاپن

دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 227-254

حسین بصیریان جهرمی؛ ولی‌اله قرقانی