کلیدواژه‌ها = ایران
تحریم های آمریکا علیه ایران از منظر عهدنامه مودت 1955 (با تأکید بر دیدگاه اندیشکده‌ها و رسانه‌های آمریکایی)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 131-156

10.22034/imrl.2022.150730

امیرحسین محمدی؛ حسین فرحی؛ سعید منصوری؛ حمیدرضا علیخانی کردشامی


ارائه الگوی گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی از طریق رسانه‌های اجتماعی در عرصه ارتباطات بین‌الملل

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 146-117

10.22034/imrl.2022.150603

ساناز منظم قلعه‌جوقی؛ حمیدرضا حسینی‌دانا؛ افشین محمدی


خدمات ایران به پناهجویان افغانستانی و بازتاب رسانه ای آن

دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 119-250

رضا موسی‌زاده؛ بهنام خسروی