کلیدواژه‌ها = نژادپرستی
خشونت پلیس در جامعه آمریکا با تمرکز بر اقلیت‌ها

دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 143-166

سیدرضا میرطاهر؛ محمد جواد بختیاری