کلیدواژه‌ها = آمریکا
مطالعه تطبیقی دیپلماسی دیجیتال آمریکا، بریتانیا، چین و روسیه

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 11-44

10.22034/imrl.2022.353055.1135

معصومه زمانیان؛ سید مهدی شریفی؛ محمد حسن شیخ الاسلامی؛ عباس نرگسیان


رقابت‌های روسیه با ناتو و آمریکا در دریای سیاه و پیشنهادهای رسانه‌ای

دوره 5، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 139-164

آسیه مهرورز؛ حسن بهشتی‌پور


چالش‌های روابط ترکیه و آمریکا در دوره ترامپ و ارائه رویکردهای رسانه‌ای

دوره 5، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 207-229

نورالدین اکبری کریم‌آبادی؛ علی اصغر قاسمی‌سیانی


خشونت پلیس در جامعه آمریکا با تمرکز بر اقلیت‌ها

دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 143-166

سیدرضا میرطاهر؛ محمد جواد بختیاری


ویروس ابولا و منافع تجاری، نظامی و سیاسی آمریکا

دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 263-285

هادی آجیلی؛ محمدرضا مرادی