کلیدواژه‌ها = غرب آسیا
چالش‌های روابط ترکیه و آمریکا در دوره ترامپ و ارائه رویکردهای رسانه‌ای

دوره 5، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 207-229

نورالدین اکبری کریم‌آبادی؛ علی اصغر قاسمی‌سیانی


نقش دیپلماسی رسانه‌ای برون‌مرزی در تحکیم جایگاه منطقه‌ای ایران

دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 255-276

محمد اکرمی‌نیا؛ شهاب فهیم‌دانش