نویسنده = امیررضا تمدن
توئیپلماسی امارات‌متحده‌عربی درباره عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 87-111

10.22034/imrl.2022.350639.1129

ابوذر گوهری مقدم؛ سید عرفان الدین افضلی؛ رضا جهانبازی گوجانی؛ امیررضا تمدن