نویسنده = برهان حشمتی
سندروم معشوقه در مناسبات باکو – تل آویو و رسالت رسانه‌های ایرانی

دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 77-109

حسین احمدی؛ برهان حشمتی؛ احمد کاظمی


بررسی علل تشدید روند اسلام‌ستیزی در تاجیکستان

دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 89-117

حسین احمدی؛ برهان حشمتی